image

Их сургуулийн сургалтад сургалтын идэвхтэй аргуудыг хэрэглэх нь сэдэвт онол практикийн бага хурал

МАНАЙ БАГШ НАР

1244

Багш

615

Ахлах багш

286

Дэд профессор

210

Профессор