image

БАГШ НАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ

МАНАЙ БАГШ НАР

1244

Багш

615

Ахлах багш

286

Дэд профессор

210

Профессор