Шилдэг багшийн мэдээлэл

Овог: 

Нэр: Тэнгис

Төрсөн газар:

Боловсрол цол:

​​​​​​​

 • 2001-2010 ШУТИС, КТМС,  Ахлах багш
 • 2010-2014 ШУТИС, КТМС-ийн Сургалт эрхэлсэн дэд захирал
 • 2014 –одоог, ШУТИС, МХТС, Ахлах багш

Цэрэндондогийн Тэнгисийн  бүтээлийн жагсаалт

 

Сурах бичиг гарын авлага:

 1. Аналог схемтехник хичээлийн сурах бичиг, ШУТИС, 2007
 2. Аналог схемтехник хичээлийн гарын авлага, ШУТИС, 2007
 3. Микропроцессор хичээлийн  лабораторын ажилын гарын авлага – ШУТИС,  2006
 4. Компьютерийн зохион байгуулалт ба ассемблер хичээлийн лабораторын ажилын гарын   авлага – ШУТИС,  200

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БҮТЭЭЛ

Зохиогчийн эрх

1. “EDU SMS SERVICE” Дугаар 6826,  2015 оны 05 сарын 04 өдөрийн 69 тоот тушаал, Програм хангамж

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

 1. ШУТИС-д Үр Дүнгийн Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь. ШУТИС-ийн Технологийн Сангийн Төсөл 
 2. Мэдээлэл Холбооны Өндөр Технологийн Инновацийн Кластр байгуулах урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах, Улсын захиалгат төсөл.

 Үйлдвэрлэл, практикт шилжүүлсэн бүтээл:

 Автомашины тэнхлэгийн хазайлтийн төсөл. Нийслэлийн Тээврийн Газар 2003 он

 1. Ц.Тэнгис Б.Мөнхбаатар Машины хурдны эргэлтийн голын алдааг сайжруулах төсөл. КПМ ХХК 2009 он.
 2. Микропроцессорын сургалтын тренер.ШУТИС, КтМС, 2006он
 3. “Аналогсхемтехник  ” хичээлийн лаборатори байгуулах  төсөл. ТИС,  КтМС, 2007.
 4. “Dudu”уралдант тэмцээний электрон самбар 2010 он. 
 5. ШУТИС-ийн Спорт онооны тэмцээний электрон самбар 2010 он.
 6. B7-40 маркын вольтметрийн програмчлал. МУИС 2008 он.
 7. Мэдээлэл холбооны өндөр технологийн Инновацийн кластер байгуулах төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа 2011. 
 8. Мэдээлэл холбооны өндөр технологийн Инновацийн кластер байгуулах төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа 2011.
 9. Тэнгис. Ц, Эрдэнэчимэг Д , Имина Б.Төмөр замын зүтгүүрийн депогийн дохиолол хамгаалалтын систем төсөл. ШУТИС, КтМС, 2010он.
 10. ROBOCON олон улсын роботын тэмцээн. ШУТИС, КтМС, 2001-2016 он
 11. Нийслэлийн авто тээврийн газарт, Машины оношлогооны систем. 2013 он
 12. Дээд боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд “Тэнцвэргүй системийн судалгаа”ADB, 2016 он

ӨГҮҮЛЭЛ

 1. Tserendondog Tengis, Lombodorj Batzorig "Tower Crane's Automatic Control System " ICEIC 2006, Proceedings of The 8th International Conference on Electronics, Information, and Communication, Ulaanbaatar, Mongolia, June 27-28, 2006, pp 87-90
 2. Ц.Тэнгис, “ Харилцан индукцийн үзэгдлийн  туршилтын үр дүн” сэдвээр илтгэл тависан. “Багшийн Эрдэм” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн, 2009 он.
 3. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх “Эксперименты по идентификации голосов”сэдвээр  олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэлд  док. проф. А. Батмөнх багштай хамтран илтгэл хэвлүүлсэн, 2011 он.
 4. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх, Р.Бямбажав, “Стерео дүрсний мэдээллээс орон зайг хэмжих судалгаа”,

ШУТИС, КТМС, Магистр, Доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 20132014, Улаанбаатар хот, 2013 он, хуудас 262-266

 1. А.Батмөнх, Ц.Тэнгис, " Дүрсний хүрээ илрүүлэлтийг Matlab болон LabView орчинд харьцуулах нь" ШУТИС, КТМС, Магистр, Доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 2013-2014, Улаанбаатар хот, 2013 он, хуудас 279-284
 2. А.Батмөнх, Ц.Тэнгис, " Дүрсний хүрээ илрүүлэлтийг Matlab болон LabView орчинд харьцуулах нь" ММТ 2013 ЭШХурлын эмхэтгэл, хуудас 77-81, Улаанбаатар, Монгол улс 2013-04-26
 3. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх, Р.Бямбажав, " Стерео дүрсний мэдээллийг Шулуутган Засварлах Аргын Судалгаа" ММТ 2014 ЭШХ эмхэтгэл, хуудас 88-93, Улаанбаатар, Монгол улс 201405-08
 4. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх, Р.Бямбажав, "Стерео дүрсний ялгааны зураглалыг сайжруулах аргын судалгаа",   Магистр, Докторантын  Эрдэм Шинжилгээний Бүтээлийн Эмхэтгэл № 13/177, ШУТИС, Улаанбаатар хот, 2015 он, хуудас 35-41
 5. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх, Р.Бямбажав, "Стерео дүрсний ялгааны зураглалыг сайжруулах аргын судалгаа", Доктор, Профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит  ШУТИС,  МХТС, ЭШХ бүрэн эмхэтгэл №07/170, хуудас 14-22, Улаанбаатар хот 2015 он
 6. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх, Р.Бямбажав, Э.Наранбаатар, " Обьектын бодит хугацааны гурван хэмжээст хөдөлгөөний зураглалыг үүсгэх судалгаа " ММТ 2015 ЭШХ эмхэтгэл, хуудас 6973, Улаанбаатар, Монгол улс, 2015
 7. Р.Бямбажав, Ц.Тэнгис, А.Батмөнх," Инерцлэг мэдрэгчийн системд Калманы шүүлтүүрийг хэрэгжүүлэх нь",ММТ 2015 ЭШХ эмхэтгэл, хуудас 35-39, Улаанбаатар, Монгол улс, 2015 он
 8. Tserendondog Tengis* and Amar Batmunkh*. "Mapping of Real-Time 3D object movement" International Journal of Internet, Broadcasting and Communication Vol.7 No.2 1-8 (2015)http://dx.doi.org/10.7236/IJIBC.2015.7.2.1
 9. Tserendondog Tengis, Amar Batmunkh, "Mapping of Real -Time 3D Object Movement". 1st International Integrated Conference and Concert on Convergence, IICCC 2015, Ulaanbaatar, Mongolia, August 13-19, Revised Selected Papers, pp 1-7, Best Paper Award
 10. Tengis Tserendondog, Batmunkh Amar, Naranbaatar Erdenesuren, “Drone State Estimation Using Stereo Vision Based on Multiple Features” Khureltogoot- 2015, Ulaanbaatar, Mongolia, 2015, pp 48-51
 11. Batmunkh Amar, Tengis Tserendondog, “КАЛМАНЫ ШҮҮЛТҮҮРИЙН LABVIEW ОРЧИН ДАХЬ СИМУЛЯЦ” Профессор багш нарын ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл №19/183, 2015/12/18
 12. Ц.Тэнгисa, А.Батмөнхb “Стерео дүрс боловсруулалт дээр суурилсан тэнцвэржилтийн системийн судалгаа, ШУТИС, Профессор багш нарын ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл
 13. Ц.Тэнгисa, А.Батмөнхb “Калманы Шүүлтүүрийн Labview Орчин Дахь Симуляц, ШУТИС, Профессор багш нарын ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл
 14. Tengis Tserendondog, Batmunkh Amar, Byambajav Ragchaa, “ Stereo Vision Based Balancing System Results” International Journal of Internet, Broadcasting and Communication Vol.8 No.1, 1-6
 15. Ц.Тэнгисa, А.Батмөнхb*, Р.Бямбажавc*, “Стерео дүрс боловсруулалт дээр суурилсан PID удирдлагатай тэнцвэржилтийн систем” "Холбоо, Мэдээллийн Технологийн Өнөө ба Ирээдүй - 2016" Сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.
 16. Amar Batmunkh, Tserendondog Tengis "State feedback control simulation of quadcopter model" IFOST 2016.
 17. Tserendondog Tengis, Amar Batmunkh, Ragchaa Byambajav, Badarch Luubaatar " State Feedback Control of Unbalanced Seesaw"IFOST 2016.
 18. ММТ 2016 ЭШХ эмхэтгэл хуудас 125. "Тэнцвэргүй дүүжингийн PID болон төлөвийн орны удирдлага" ЭМШУҮИС 2016.5.6
 19. Ц. Тэнгис, А.Батмөнх, Монгол Оросын залуу эрдэмтдийн хуралд хураангуй хэвлүүлсэн“Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis
 20. Ц. Тэнгис, А.Батмөнх  “Disturbance Rejection Control for Unbalanced Double-Propeller System on Single Axis”Хүрэлтогоот
 21. Ц. Тэнгис, А.Батмөнх “Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis” ШУТИС-ийн 2016 оны 6 сарын ЭШХ
 22. Ц. Тэнгис, А.Батмөнх  “Тэнцвэрийг Алдагдуулах Нөлөөг Бууруулах Төлөвийн Гэдрэг Холбооны Удирдлагын Судалгаа” ШУТИС-ийн 2016 оны  9 сарын ЭШХ

 ИЛТГЭЛ

 1. Tserendondog Tengis, Lombodorj Batzorig "Tower Crane's Automatic Control System " ICEIC 2006, Proceedings of The 8th International Conference on Electronics, Information, and Communication
 2. Тэнгис. Ц. ШУТИС-КТМС –ийн докторантуудын хооронд болсон илтгэлийн тэмцээнд “Харилцан индукцийн үзэгдлийн  загвар” сэдвээр илтгэл тавьж 2-р байр эзэлсэн, 2009 он.
 3. Ц. Тэнгис, А.Батмөнх " State Space Design Method for Control Systems " New Challenges in Computing, Компьютерийн Ухааны Салбарын Эрдэм Шинжилгээний Их Семинар,2012
 4. Ц. Тэнгис, А.Батмөнх , Р.Бямбажав"Стерео дүрсний мэдээллээс орон зайг хэмжих судалгаа " Магистр, Доктор Оюутнуудын Эрдэм судлал-2013 ЭШХ, 3-р байр
 5. А.Батмөнх, Ц.Тэнгис, " Дүрсний хүрээ илрүүлэлтийг Matlab болон LabView орчинд харьцуулах нь" ШУТИС, КТМС, Магистр, Доктор оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 2013-2014, Улаанбаатар хот, 2013 он, хуудас 279-284
 6. А.Батмөнх, Ц.Тэнгис, " Дүрсний хүрээ илрүүлэлтийг Matlab болон LabView орчинд харьцуулах нь" ММТ 2013 ЭШХурлын эмхэтгэл, хуудас 77-81, Улаанбаатар, Монгол улс 2013-04-26
 7. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх, Р.Бямбажав, " Стерео дүрсний мэдээллийг Шулуутган Засварлах Аргын Судалгаа" ММТ 2014 ЭШХ эмхэтгэл, хуудас 88-93, Улаанбаатар, Монгол улс 201405-08
 8. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх, Р.Бямбажав, "Стерео дүрсний ялгааны зураглалыг сайжруулах аргын судалгаа",   Магистр, Докторантын  Эрдэм Шинжилгээний Бүтээлийн Эмхэтгэл, ШУТИС, Улаанбаатар хот, 2015 он
 9. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх "Стерео дүрсний ялгааны зураглалыг сайжруулах аргын судалгаа " ШУТИС, МХТС, ЭШХ эмхэтгэл 2015.
 10. Ц.Тэнгис, А.Батмөнх, Р.Бямбажав, Э.Наранбаатар, " Обьектын бодит хугацааны гурван хэмжээст хөдөлгөөний зураглалыг үүсгэх судалгаа " ММТ 2015 ЭШХ эмхэтгэл, хуудас 6973, Улаанбаатар, Монгол улс, 2015
 11. Tserendondog Tengis, Amar Batmunkh, "Mapping of Real -Time 3D Object Movement". 1st International Integrated Conference and Concert on Convergence, IICCC 2015, Ulaanbaatar, Mongolia, August 13-19, Revised Selected Papers, pp 1-7, Best Paper Award 
 12. Tengis Tserendondog, Batmunkh Amar, Naranbaatar Erdenesuren, “Drone State Estimation Using Stereo Vision Based on Multiple Features” Khurel togoot, 2015
 13. Amar Batmunkh, Tserendondog Tengis "State feedback control simulation of quadcopter model" IFOST 2016.
 14. Tserendondog Tengis, Amar Batmunkh, Ragchaa Byambajav, Badarch Luubaatar " State Feedback Control of Unbalanced Seesaw"IFOST 2016.
 15. ММТ 2016 ЭШХ эмхэтгэл хуудас 125. "Тэнцвэргүй дүүжингийн PID болон төлөвийн орны удирдлага" ЭМШУҮИС 2016.5.6
 16. Ц. Тэнгис, А.Батмөнх, Монгол Оросын залуу эрдэмтдийн хуралд хураангуй хэвлүүлсэн“Modeling and Control of Unbalanced Single-Propeller System on Single Axis
 17. Ц. Тэнгис, А.Батмөнх  “Disturbance Rejection Control for Unbalanced Double-Propeller System on Single Axis”Хүрэлтогоот илтгэл “BEST PAPER AWARD”

 

 

Холбоо барих

 Утас: 99095618

 Цахим хаяг:  tengis@must.edu.mn