Шилдэг багшийн мэдээлэл

Овог: Санги

Нэр: Мөнхбаатарын Баттулга

Төрсөн газар: Баянхонгор аймаг, Баянговь сум

Боловсрол, зэрэг, цол:

 • 2012 он. “Дэд станцын реле хамгаалалт автоматикийн төхөөрөмжийн цахилгаан соронзон нийцүүлэлтийн асуудал” сэдвээр ШУТИС-ийн магистрын зэрэг хамгаалсан.
 • 2010 он. ШУТИС-ийг Цахилгаан системийн автоматжуулалт мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн.
 • 2006 он. Баянхонгор аймаг дахь 10-н жилийн 1-р сургууль

Ажилласан түүх:

 • 2015 оноос ШУТИС ЭХС-ийн Цахилгаан Техникийн салбарын багш.
 • 2013-2015 ШУТИС, ЭХИС-ийн Цахилгаан системийн автоматжуулалтын профессорын багийн багш.
 • 2012-2013 ШУТИС, ЭХИС-ийн Цахилгаан системийн автоматжуулалтын профессорын багийн дадлагажигч багш.
 • 2010-2012 “Эрчим” ХХК-д цахилгааны инженер.

Ном, сурах бичиг

 • Ч.Нацагдорж, С.Лянхцэцэг, Б.Загдхорол, П.Түмэнгэрэл, М.Баттулга Цахилгаан техникийн үндэс лабораторын ажлууд лабораторийн гарын авлага. Улаанбаатар 2014, 60 х
 • П.Түмэнгэрэл, М.Баттулга Цахилгаан техникийн үндэс хичээлийн бие даалтын гарын авлага (Тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээ). Улаанбаатар 2013, 96 х
 • Б.Мандах, Ж.Арслан, М.Баттулга Цахилгаан системийн реле хамгаалалтын бодлогын хураамж. Улаанбаатар 2013, 7,1 х.х
 • Ж.Арслан, М.Баттулга Цахилгаан системийн реле хамгаалалт автоматжуулалт.  (лабораторын гарын авлага). Улаанбаатар 2013, 7,05 х.х

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд

 • Battulga.M, Bat-Erdene.B, Narangarav.U  Scattering Model of Electromagnetic Field Strength  In Sub-Stations. In proceedings of 11th International Forum on Strategic Technology (IFOST) 2016, June 1-3, 2016, Novosibirsk, Russia, Vol. 1 ISBN 978-1-5090-0853-7.
 • Эрдэнэтуяа.С, Баттулга.М, Навчаа.Ч, Оценка влияния окружающей среды на психофизиологическое систояние человека на территории Монголии. XX International Scientific Congress, Saint Petersburg 2016
 • М.Баттулга, Б.Бат-Эрдэнэ Цахилгаан соронзон орны хэмжилт, үр дүн. ШУТИС Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, 2015
 • М.Баттулга, Б.Бат-Эрдэнэ 15 кВ-ийн ЦДАШ – ийн хийц арматур гэмтэлд нөлөөлөх нь. Эрчим хүч & engineering сэтгүүл 2014
 • Battulga.M, Bat-Erdene.B, Narangarav.U   Framework for electromagnetic compatibility in electric power systems. ICICT 2014 Conference Proceedings
 • Battulga.M, Bat-Erdene.B, Narangarav.U The Reason To Consider The Electromagnetic Compatibility For A Relay Protection And Automation of Mongolian Energy Systems. ICICT 2013 Conference Proceedings
 • The Reason To Consider The Electromagnetic Compatibility For A Relay Protection Of Microprocessor . In proceedings of 8th International Forum on Strategic Technology (IFOST) 2013
 • Б.Бат-Эрдэнэ, М.Баттулга. Реле хамгаалалт, автоматикийн төхөөрөмжийн цахилгаан соронзон гаж нөлөөлөл. ЭХС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл 2012
 • Б.Бат-Эрдэнэ, М.Баттулга. Эрчим хүчний салбар дахь цахилгаан соронзон нийцүүлэлт. Эрчим хүч & engineering сэтгүүл 2011
 • С.Эрдэнэтуяа, Н.Цэвгээ, М.Баттулга Эрчим хүчний салбарын РХА-ын төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны статистик судалгааны зарим үр дүн, цаашид микропроцессорын РХА-ын төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх нь. Эрчим хүч & engineering сэтгүүл 2011

Холбоо барих

 Утас: 88009522

 Цахим хаяг:  battulga@must.edu.mn