Шилдэг багшийн мэдээлэл

Овог: Пүрэвсүрэн

Нэр: Өлзийсайхан

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

Боловсрол, зэрэг, цол:

 • 2000 он. ТИС-ийн МИС-ийг “Авто аж ахуй, засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн туршилтын үр дүнгээр эвдрэлийн тархалтыг тодорхойлох” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан.
 • 1999 он.  ТИС-ийн МИС-ийг “Автомашин, авто аж ахуй” мэргэжлээр механик инженерийн бакалаврын зэрэг хамгаалсан.
 • 1995 он. УБ хотын 18-р дунд сургууль төгссөн.

Ажилласан түүх:

 • 2014 оноос МехТС-ийн Техникийн механикийн тэнхимд ахлах багш;
 • 2004-2014 онд Математикийн сургуулийн Техникийн механикийн тэнхимд багш, ахлах багш;
 • 2002-2004 онд Математикийн сургуулийн Техникийн механикийн тэнхимд туслах багш;
 • 2001-2002 онд ТИС. Математикийн сургуулийн Техникийн механикийн тэнхимд лаборант;

 

Ажлын зарим үр дүн:

 • 2014 он. "Машины эд ангийн төсөл зохиомж" орчуулгын бүтээл - 40.5 х.х, хамтын бүтээл ШУТИС-ийн шилдэг орчуулгын бүтээлийн дэд байр;
 • 2009 он. "Машины эд анги" сурах бичиг - 41.25 х.х, хамтын бүтээл ШУТИС-ийн шилдэг сурах бичгийн тэргүүн байр. Үндсэн сурах бичиг;
 • 2007 он. "Онолын механик 1" гарын авлага, электрон хичээл - 10.5 х.х, хамтын бүтээл олон улсын үзэсгэлэнд электрон хичээлийн тусгай байрын шагнал;
 • 2007 он "Хэрэглээний механик 2" сурах бичиг - 25 х.х, хамтын бүтээл ШУТИС-ийн шилдэг сурах бичгийн тэргүүн байр. Үндсэн сурах бичиг;
 • 2004 он. "Механик дамжуулгын төсөл зохиох" курсын төслийн гарын авлага - 36 х.х, хамтын бүтээл ШУТИС-ийн шилдэг гарын авлагын тэргүүн байр. Үндсэн сурах бичиг.

 

Бүтээлийн товчоо:

 • Хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг гарын авлага                                        17
 • Эмхэтгэж, редакторлосон ном, сурах бичиг гарын авлага                    2
 • Гадаад, дотоодод хэвлүүлсэн өгүүлэл                                               21
 • Нийт төсөл, судалгааны ажил                                                             11
 • Дотоод, гадаадад хэлэлцүүлсэн илтгэл                                              12
 • Удирдаж, зөвлөж хамгаалуулсан бакалавр, магистр                            21
 • Удирдаж хамгаалуулсан магистр                                                          6

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН

МЕХАНИК, ТЭЭВРИЙН СУРГУУЛИЙН

АХЛАХ БАГШ П.ӨЛЗИЙСАЙХАНЫ БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нэг. Сурах бичиг, гарын авлага

            Монгол хэл дээр

1. Чимэд-Очир Г., Намнан Т., Өлзийсайхан П.  Машины эд ангийн гарын авлага. УБ: “Бат Принтинг” ХГ, 2002 .- 217 х.

2. Чимэд-Очир Г., Гөлгөө А., Намнан Т., Должинсүрэн Б., Өлзийсайхан П. Машины эд анги. Механик дамжуулгын төсөл зохиох.  УБ: “Эдмон ”ХГ, 2004.-430 х.

3. Пүрэвжав Л., Батбаяр Ж., Оюунгэрэл Ц., Найдандорж Р., Намнан Т., Өлзийсайхан П., Должинсүрэн Б., Ганбат Т., Далхжав Ш., Баасансүрэн П., Пүрэвдорж Н.

Онолын механик 1. Семинарын гарын авлага.  УБ.: “Соёмбо Принтинг”, 2007. -162 х.

4. Төмөрбаатар Н., Чимэд-Очир Г., Гөлгөө А., Намнан Т., Мөнхбат Т., Өлзийсайхан П. Хэрэглээний механик 2.  Сурах бичиг. УБ.: “Эдмон”ХГ, 2007.-302 х.

5. Н.Ганболд. Хүнд механизмын засварчин. МСҮТ-ийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг, DVD. УБ., 2012. - 73.75 х.х.

6.  Н.Ганболд. Хүнд механизмын засварчин. Монгол-Англи зурагт толь. УБ., 2012. - 6.5 х.х.

7. Н.Төмөрбаатар, Г.Чимэд-Очир нар. Хэрэглээний механик 2 бие даалтын гарын авлага. Соёмбо принтинг. 2011 - 25.5 х.х.

8. Ч.Авдай нар. Техникийн механикийн жишээ бодлого. УБ., 2008 - 45 х.х.

9. П.Өлзийсайхан. Төсөл тооцооны загварчлал. Бие даалтын ажлын гарын авлага, DVD. 2008 - 45 х.х.

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

 1. Stress analysis of solid elements with a crack under the contact load. Mongolian journal of agricultural science ISSN 2310-6212 P36, 2015.
 2. Implementation and evaluation of a mechanical engineering course infused with CDIO skills. ICIED-2015. p211, 15 May 2015
 3. Расчет износа цилиндрических шарнирных соединении и подшипникою скольжения в программной среде mathcad. ШУТИС.1/135 эрдэм шинжилгээний бичиг 37 х., 2013.03.29.
 4. Modelling and calculations of wind turbines blade with composite materials for the region Buryatia and Mongolia. Namnan T, Ganbat D. The International Conference on Knowledge Basde Industry 2011 (ICKI 2011). 356 p. 2011.07.06-07.
 5. Modeling tail rotor blades of helicopter from composite materials. Bokhoeva L.A, Damdinov T.A, Bochektueva E.B, Filippova K.A, Ganbat D, Namnan T. MUST. Science publications. 4/116. 2011
 6. Manifacturing of bearings. Namnan.T. MUST. Science publications. 26 p., 3. 2009
 7. Training plan of CAD/CAM technology in outsorsing. Project member. CADCAMMongolia. 2008.06-08
 8. E learning project of Applied Mechanics in University. Project member. MUST. 2008-2009
 9. Ulziisaikhan P, Namnan T “Reaction in cylindrical pin for a excavator” Proceedings of the MUST of Mathematics. Scientific transactions. No 4/84, pp. 145-152, 2006. Ulaanbaatar, Mongolia.

 

Холбоо барих

 Утас: 99089677

 Цахим хаяг:  ulziisaikhan_p@must.edu.mn