Шилдэг багшийн мэдээлэл

Овог: Хубилай

Нэр: Дашдондог ЦЭДЭНБАЯР

Төрсөн газар: Дархан Уул аймаг, Дархан

Боловсрол, зэрэг, цол:

 • 2010 он. Профессор цол хүртсэн.
 • 2005 он. Дэд профессор цол хүртсэн.
 • 2010 он. “Вольтеррийн ба оператор пенсилийн судалгаа” сэдвээр ШУА-д Математикийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.
 • 2002 он. “Вольтерр ба Чезарын операторын зарим чанарууд” сэдвээр Польш Улсын Олон Улсын Математикийн Банахын төвд Математикийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.
 • 1997 он. “Чезарын операторын зарим асуудлууд” сэдвээр МУИС-д Математикийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан.
 • 1992 он. МУИС-ийг Математикч мэргэжлээр төгссөн.
 • 1987 он. Дархан хотын Математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийг төгссөн.

НАМТАР

Ажилласан түүх:

1992-1998 он. УБИС-ийн Математик анализын тэнхимд багш

1999-2002 он. Олон улсын Математикийн төвд докторант

2003 он. Франц улсын Лилл I сургуульд пост доктор /6 сар/

2004 он. Испани улсын Кадишийн Их Сургуульд  пост доктор/6 сар/

2004 он. Дархан Дээд Сургуульд тэнхмийн эрхлэгч

2005 он. БСШУЯ-ны ШУТГ-т мэргэжилтэн /6 сар/

2005 оноос ШУТИС-ийн Математикийн Сургуульд багш, тэнхмийн эрхлэгч, профессор

Гавъяа шагнал:

2006 он. Дэлхийн гуравдагч орны “TWAS” шагнал хүртсэн.

2007 он. ШУ-ны Тэргүүний Ажилтан

2015 он. Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

Бүтээлийн товчоо:

 • Хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг гарын авлага                           10
 • Редакторлосон ном, сурах бичиг гарын авлага-                     12
 • Гадаад, дотоодод хэвлүүлсэн өгүүлэл, илтгэл-                     85
 • Нийт төсөл, судалгааны ажил-                                                2
 • Дотоод, гадаадад хэлэлцүүлсэн илтгэл-                                 80
 • Шүүмж хийж, санал өгсөн гадаад, дотоодын төсөл-                 5
 • Удирдаж хамгаалуулсан доктор                                               4
 • Докторын албан ёсны шүүмж-                                                 101
 • Удирдаж хамгаалуулсан магистр-                                            12
 • Эшлэгдсэн ажил                                                                       65

Мэргэжлийн байгууллага, зөвлөлийн гишүүнчлэл

 1. ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 2. ШУТИС-ийн ХШУС-ийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 3. Математикийн ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн
 4. Математикийн Хүрээлэнгийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн
 5. Математикийн Хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 6. Mongolian Mathematical Journal сэтгүүлийн редакцийн гишүүн
 7. Олон улсын IEEE байгууллагын гишүүн

 

БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нэг сэдэвт бүтээл

 1. Чезарын операторын зарим асуудлууд, Математикийн ухааны дэд докторын диссертаци, 1997 он, МУИС
 2. Вольтерр ба Чезарын операторын зарим чанарууд, Олон Улсын Математикийн төв, Математикийн ухааны докторын диссертаци, 2002 он, Варшав хот, Польш Улс
 3. Вольтеррийн ба оператор пенсилийн судалгаа, , Математикийн шинжлэх ухааны докторын диссертаци, 2010 он, ШУА, Монгол Улс

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл :

 1. D. Tsedenbayar, The generalized Cesaro operators on the linear metric space, Journal Mongolian Math. Soc., No 2, 1998, 5-8
 2. D. Tsedenbayar, The square root of triangular matrix, Journal Mongolian Math. Soc., No 2, 1998, 9-11
 3. D. Tsedenbayar, “Suurliin onol” Olonlog, 1989, p25-29.
 4. D. Tsedenbayar, On the power boundedness of certain Volterra pencils, SCAM 2002, Bratislava, Slovak Republic, p7, 2002
 5. D. Tsedenbayar, On the Cesaro operators, Preprint, IMPAN, Poland, 2002
 6. D. Tsedenbayar, Advanced Problems, Problem H-571, Jour. Fic, pp 91,  2003 (or see www.fq.math.ca/Scanned/39-1/advanced39-1.pdf)
 7. D. Tsedenbayar, On the power boundedness of certain Volterra operator pencils , Studia Mathematica, 156 (2003), No 1, 59-66
 8. D. Tsedenbayar, Remarks on the Volterra pencils, Preprint, University Lille, France, 2003
 9. D. Tsedenbayar, Note the Laguerre polynomials, Preprint, 2002, Cracow, Poland
 10. D. Tsedenbayar, A. Montes and J. Zemanek, Uniform Kriess boundedness and extermal behaviour of the Volterra operator, Preprint, Warsaw, Poland, 2004
 11. D. Tsedenbayar with J. Zemanek, Polynomials in quasinilpotent operators, 20th Abstract of the International Conference on Operator Theory, Timisoara, Romania, p.1, 2004
 12. D. Tsedenbayar and Jaroslav Zemanek, Polynomials in the Volterra and Ritt operators, Banach Center Publications 67,  385-390, 2005
 13. D. Tsedenbayar, On the Volterra pencils, Mongolian University Science and Technology, Scientific Transaction  2/86, p 222-236, 2006
 14. D. Tsedenbayar, Resolvent conditions and the classical Volterra operator pensils, Abstract f the International Conference on Mathematics, Ulaanbaatar, p 7, 2006
 15. D. Tsedenbayar and D.Batnasan, Short proof of an operator norm of the Laplace transformation, Abstract of International Conference on Mathematics, Ulaanbaatar, p 7 , 2006
 16. D. Tsedenbayar, Relation between Power boundedness and Cesaro boundedness, unpublished, but cited, 2007.
 17. D. Tsedenbayar, On the Volterra operator, France, Preprint, 2007
 18. D. Tsedenbayar and D. Batnasan,  Simple Proofs of operator norms of the Volterra and Laplace transform, International Journal Natural and Social  Science, Canada, Vol 1, 4-6, 2008
 19. D. Tsedenbayar and D. Batnasan,  On the Ritt condition in Banach algebra, Mongolian University Science and Technology, Scientific Transaction,  2/99, 39-41, 2008
 20. D. Tsedenbayar, On the Laguerre polynomials, /Plenary lecture/ Abstract of the XIV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Ustrzyki Dolne, Poland, p. 76 , 2008
 21. D. Tsedenbayar and D. Batnasan,  On the Ritt condition in Banach algebra, Mатематика её приложения и математическое образование МПМО 08, 429-430, г Улан-Үдэ, 2008
 22. D. Tsedenbayar, On Riemann-Lebegue property for semigroups, The First MUST-YONSEI workshop on Mathematics, Ulaanbaatar, p1 02-117, 2009
 23. D. Tsedenbayar, The norms and singular numbers of polynomials of the classical Volterra operator in L2(0,1), Operator Theory and Applications: Perspective and Challenges,  Jurata, p.27, Poland, 2010
 24. D. Tsedenbayar, D. Batnasan and L. Hadhuu, An interpolation of polynomials of the Volterra operator, Journal of Mathematics and Applications, Vol 32, 91-94, 2010.
 25. Yu. Lyubich and D. Tsedenbayar,  The norms and singular numbers of polynomials of the classical Volterra operator in L2(0,1), Studia Math., 199(2), 172-184, 2010.
 26. L. Hadhuu and D. Tsedenbayar, A note on some Volterra operator pencils, ИКВТС-2010, Инфокоммуникационные и вычислительные технологии и системы, 223-225, 2010. 
 27. D. Tsedenbayar, Matrix theory conference and its applications, Shanghai, China, p.45, 2010.
 28. L. Hadhuu and D. Tsedenbayar, A note on some Volterra pencils, in International Journal of Natural and Social Science, 2010,
 29. D. Tsedenbayar and D. Buyantogtokh, Remarks on the Volterra operator, Scientific Transactions, Advanced Engineering Mathematics, MUST, pp 94-95, 2012
 30. Ch. Sumiya and D. Tsedenbayar, On thr some Spectral properties of the classical Volterra operator, The 8th International Forum on Strategic Technology 2013, 451-452
 31. L. Khadkhuu, D. Tsedenbayar and J. Zemanek, An analytic family of contractions generated by the Volterra operator, Operator theory Advances and Applications, Vol 250, 2015, 281-285 .
 32. L. Khadkhuu and D. Tsedenbayar, Some norm one functions of the Volterra operator, Mathematica Slovaca, 2015, No 6, 1505-1508. 
 33. L. Khadkhuu and D. Tsedenbayar, Spectral Properties of  ReV and ImV, Mongolan Mathematical Journal 2015,Vol 19,73-79.
 34. L. Khadkhuu and D. Tsedenbayar, On the family z_1V+z_2V^* in L^2(0,1), 2016, submitted  

  Олон Улсын Хурал

 35. D. Tsedenbayar, ”On the power boundedness of Certain Volterra Pencils”, SCAM 2002, Bratislava, Slovak Republic, 2002 (or see www.elf.stuba.sk/Katedry/KM/iscam/past/abs2002/a2002-18.ps)
 36. D. Tsedenbayar, “On the boundedness of certain Volterra operator pencils”, Seminaire d’Analyse Fonctionelle, France, 2003 (or see www.cirm.univ-mrs.fr/liste.../adGT010.html)
 37. D. Tsedenbayar and J. Zemanek, “Polynomials in quasinilpotent operators”, 20th International Conference on Operator Theory, Timisoara, Romania, 2004.
 38. D. Tsedenbayar, “Resolvent conditions and the classical Volterra operator pencils”, International Conference on Mathematics, Ulaanbaatar, 2006
 39. D. Tsedenbayar and D. Batnasan, “Short proof of an operator norm of the Laplace transformation”, International Conference on Mathematics, Ulaanbaatar, 2006
 40. D. Tsedenbayar and D. Buyantogtokh, “On the power bounded operators”, Second German – Mongolian Workshop, Deutsche Forschungsgemeinschaft and the Technische Universitat Darmstadt, Germany, 2007 (or see www.mathematik.tu-darmstadt.de/fbereiche/.../Tagung_muehltal.pdf)
 41. D. Tsedenbayar and D. Buyantogtokh, “On the power bounded operators”, Conference of Mathematics, Vienna, Austria, 2007 (or see www.eurasiapacific.net/data/File/EPU_AR2007_A-D.pdf)
 42. D. Tsedenbayar and D. Batnasan, “On the Ritt condition in Banach algebra”, International Mathematical Conference, Russia, Ulan-Ude, 429-430, 2008
 43. D. Tsedenbayar, “On the Laguerre polynomials”, /Plenary/ XIV-th International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields, Ustrzyki Dolne, Poland, 2008 (ptm.prz.rzeszow.pl/konferencja/images/abs_program_na_strone.pdf)
 44. D. Tsedenbayar, “On Riemann-Lebegue property for semigroups”, The First MUST-YONSEI workshop on Mathematics, Ulaanbaatar, pp 102-117, 2009 (or see www.must.edu.mn/beta3/notice419)
 45. D. Tsedenbayar, On the Volterra pencils, Operator theory day, 2009, Torun, Poland (or see www.mat.umk.pl/.../42bbe075-b68f-4669-971a-b28cb661bf75)
 46. D. Tsedenbayar, The norms and singular numbers of polynomials of the classical Volterra operator in L2(0,1), Operator Theory and Applications: Perspective and Challenges, 18-28 March, Jurata, Poland, 2010 (or see http://www.impan.pl/BC/Program/2010.html)
 47. D. Tsedenbayar, Matrix theory conference and its applications, Shanghai, China, p.45, 2010. (or see math.shu.edu.cn/clas2010/downloadfile/abstracts.pdf)
 48. D. Tsedenbayar, On the Ritt condition, V International Symposium Generalized statements and solutions of Control Problems, Ulaanbaatar, 13-17, 2010, Mongolia (or see www.must.edu.mn/pdf/5418GSSCP-2010_2nd_ENG.doc)
 49. D. Tsedenbayar and L. Khadkhuu, Remarks on the Volterra operators, Functional Analysis: Applications to Complex Analysis and Partial Differential Equations, Mathematical Research and Conference Center, Bedlewo, 6-12, May 2012 (or see http://analytic.wmi.amu.edu.pl/participants.htm)
 50. D. Tsedenbayar, Remarks on the Volterra operator, Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Seminar Operator Theory, 17 Nov. 2012, Warsaw, Poland (or see http://www.impan.pl/Sem/S/84.html) (www.impan.pl/Biuletyn/archiwum.html)
 51. D. Tsedenbayar and D. Buyantogtokh, Some properties of Volterra operator, The Joint Conference with Mongolian University of Science and Technology (MUST) and Yonsei University,  Scientific Conference on Mathematics-2012, 04-05, July, pp 14-17, 2012
 52. Ch. Sumiya and D. Tsedenbayar, Some Spectral properties of the classical Volterra operator, The 8th International Forum on Strategic Technology 2013, 451-452
 53. D.Tsedenbayar, On the Volterra operator, IMPAN, Banach Center, 2014,Warsaw, Poland
 54. D.Tsedenbayar, Remarks of the Volterra operator, IMPAN, Banach Center, 2015,Warsaw, Poland
 55. D.Tsedenbayar, Invitation to the Volterra operator, IMPAN, Banach Center, 2016,Warsaw, Poland

 

Холбоо барих

 Утас: дотуур 2312

 Цахим хаяг:  cdnbr@yahoo.com