Шилдэг багшийн мэдээлэл

Овог: Зурхайч

Нэр: Жагванжавын Цэен-Ойдов

Төрсөн газар: Хөвсгөл аймаг, Рашаант сум

Боловсрол, зэрэг, цол:

 • 2004 он. Профессор цол хүртсэн
 • 2001 он. Зөвлөх инженерийн зэрэг хамгаалсан.
 • 1995 он. Дэд профессор цол хүртсэн
 • 1993 он. Дэд докторын зэргийг МУТИС-д “Монголын зарим ордын нүүрсийг буцлах давхаргад шатаах технологи боловсруулж, зуухны техникт нэвтрүүлэх” сэдвээр хамгаалсан.
 • 1974 он. МУИС-ийг ДЦС-ын тоног төхөөрөмжийн ашиглалт” мэргэжилээр  төгссөн.
 • 1969 он. Тариалан сумын 10 жилийн дунд сургууль төгссөн.

Ажилласан түүх:

 • 2015 оноос  ЭХИС- ийн Дулааны инженерийн салбарын профессор
 • - 2015 он.  ЭХИС- ийн ДСТП-ийн багийн тэргүүлэх профессор
 • 2011-2013 онЭХИС- ийн профессор
 • 2004-2011 онЭХИС- ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
 • 2002 оноос ШУТИС-ийн Зуухны туршилт, судалгааны төвийн захирал.
 • 2001.12-2002.2 сар. Тайван Улсын Чаояны Технологийн Их Сургуульд очиж Байгаль орчны менежментийн тэнхимд зочин профессороор 2 сар ажиллав.
 • 2001-2002. ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн ҮЭП-ийн багийн тэргүүлэх профессор.
 • 2. ДҮЭ-ийн хүрээлэнгийн Дулаан техникийн секторын эрхлэгч (хавсран).
 • 1996-2000. ТИС- ийн ЭХИС-ийн ДЦС- ын тэнхимд профессор.
 • 1992-1996. ЭХИС-ийн дэд захирал.
 • 1990-1992. ДҮЭ-ийн хүрээлэнгийн Дулаан техникийн секторын эрхлэгч (хавсран) .
 • 1982-1992. ТИС-ийн ЭХФ- ийн Дулааны энергетикийн тэнхимд багш.
 • 1974-1982. МУИС- ийн ЭХФ- ийн Дулааны энергетикийн тэнхимд багш

Ажлын зарим үр дүн:

 • 8 он.  ПДС-ийн социалист уралдаанд тэргүүн байр.
 • 1997 он. “ТИС-ийн сургалтын тэргүүний багш”- тэргүүн байр.
 • 2000 он. “ТИС-ийн тэргүүний судлаач эрдэмтэн багш” - тэргүүн байр.
 • 2000 он. “Их дээд сургуулиудын консерциумын оны тэргүүний багш” - тэргүүн байр.
 • 2002 он. ШУТИС-ийн зохион байгуулсан “Инновэйшн 2002” үзэсгэлэнд 100 гаруй бүтээл оролцсоноос профессор С.Батмөнхтэй хамтарсан бүтээл нь тэргүүн байр.
 • 2003 он. Түлш, эрчим хүчний ерөнхий газрын “Шилдэг шинийг санаачлагч”
 • 2011 он. Хамтын бүтээл нь ШУА-ын оны шилдэг бүтээлийн тэргүүн байр.
 • 1986 он. Техникийн термодинамик хичээлийн конспект 2-р байр.
 • 009 он. ”Техникийн термодинамикийн бодлогын хураамж” 2-р байр.
 • 2016 он. “Зуухны төхөөрөмжийн туршилт, зүгшрүүлэлт” шилдэг сурах бичгээр тус тус шалгарч байсан.

Бүтээлийн товчоо

 • Хэвлүүлсэн ном, сурах бичиг гарын авлага-                           35
 • Эмхэтгэж, редакторлосон ном, сурах бичиг гарын авлага-      33
 • Гадаад, дотоодод хэвлүүлсэн өгүүлэл, илтгэл-                       204
 • Нийт төсөл, судалгааны ажил-                                                155
 • Дотоод, гадаадад хэлэлцүүлсэн илтгэл-                                 120
 • Шүүмж хийж, санал өгсөн гадаад, дотоодын төсөл-                14
 • Удирдаж, зөвлөж хамгаалуулсан доктор (ph.D)-                       5
 • Докторын албан ёсны шүүмж-                                                 5
 • Удирдаж хамгаалуулсан магистр-                                            44

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛИЙН

ПРОФЕССОР Ж.ЦЭЕН-ОЙДОВЫН БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл

      1. Монголын зарим ордын нүүрсийг буцлагч давхаргад шатаахтехнологи боловсруулж, зуухны техникт нэвтрүүлэх:Техникийн ухааны докторын (Ph.D)зэрэг горилсон диссертаци. УБ., 1993.-201 х.

      2. Разработка технологии сжигания в кипящем слое нeкoторых углей Монголии и её внедрение в котельной технике. Автореферат Дисс. … канд. Техн. Наук, 1993., 24с. 

Хоёр. Ном, сурах бичиг, гарын авлага

А.Гадаад хэл дээр

       1.Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Методическое пособие к курсовой работе по курсу технической термодинамики. /Ж.Цэен–Ойдов, В.Баасан.  – УБ.:  ШУТМТөвийн хэвлэл, 1984. - 68х.

       2. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Home reading handbook for English. / Ж.Цэен-Ойдов., А.Нарантуяа. - УБ.: МОНЦАМЭ-гийн хэвлэх цех‚ 1997. - 32 х.     

Б. Монгол хэл дээр

      1.Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Түлш эpчим xүч xэмнэx арга зам. /Ц.Цэдэндамба, Д.Лхамсүрэн. – УБ.: УХГ., 1986. -128 х.

      2. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Төвлөpcөн зууxны төcөл зохиомж. /Ц.Цэнджав, Л.Цэндсүрэн. – УБ.: ТИС-ийн ХГ., 1988. - 80 х.

      3. Цэен-Ойдов Ж. Техникийн термодинамикийн бодлогын хураамж . /ред. В.Баасан. -УБ.: Үнэн сонины хэвлэх үйлдвэр., 1997. - 225 х.

      4. Цэен-Ойдов Ж. Техникийн термодинамик II. /ред. Ч.Дашпунцаг. -УБ.: Өнгөт хэвлэл ХХК., 1999.-142 х.

      5. Цэен-Ойдов Ж. Техникийн термодинамик I. /ред. Ч.Ноовой. -УБ.: ”Мөнхийн үсэг” ХГ., 2000. - 260 х.ISBN 99929-6-002-7, 2011,300. 2015, 318.

    6. Цэен-Ойдов Ж. Халаалтын зуухны ашиглалт, засвар. /ред. Ч.Дашпунцаг.УБ.: ТИСХГ, 2000.-177 х.

    7. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Зуухны төхөөрөмж. /Д.Мандал. – УБ.: 1999. - 90 х.       

    8. Цэен-Ойдов Ж. ба бус.Инженерийн лавлах I.II /Хамтын бүтээл.- УБ.: 2002. - 45 х.х.

    9. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Дулааны цахилгаан станц. /Ц.Шагдарсүрэн, Ч.Дашпунцаг, Ч.Ноовой. – УБ.: ШУТИС-ийн ХГ., 2003.- 264 х.

    10. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Ус ба уурын термодинамикийн шинж чанарын үзүүлэлт. /Ц.Шагдарсүрэн, А.Түмэнбаяр, Б.Баттөр. – УБ.: “Аргамаг” ХГ., 2005.

    11. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.  Дулааны хүчний төхөөрөмжийн курсийн ажлын гарын авлага. /Д.Цэрэндолгор. – УБ.: 2000. - 48 х.   

    12. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Термодинамик ба дулаан дамжуулалтын бие даах ажлын гарын авлага. /А.Түмэнбаяр, Б.Баттөр. – УБ.: 2005.- 82 х.

    13. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Техникийн термодинамикийн бие даах ажлын гарын авлага. /А.Түмэнбаяр.УБ.: 2005,  хоёр дахь хэвлэл 2011, нэмэн засварласан  гурав дахь хэвлэл 2014 он.132 х. 

    14. Цэен-Ойдов Ж. Тexникийн термодинамикийн лабораторийн гарын авлага. -УБ: 2005.- 82 х.

    15. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. ДТХ-0.7/85 маягийн ус  халаагуурын зуухны ашиглалтын заавар. /С.Батмөнх. – УБ.: 1997.

    16. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. КЕ-10-14БД маягийн зуухны  ашиглалтын заавар. /С.Батмөнх.

– УБ.: 1998.

   17. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. КЕ-25-14БД маягийн зуухны ашиглалтын заавар. /С.Батмөнх.

– УБ.: 1999.

   18. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Ус зөөлрүүлэх АМО-25УХЛ4 маягийн цахилгаан соронзон аппаратын ашиглалтын заавар. /С.Батмөнх. – УБ.: 1999 . – 12 х.

     19. Цэен-Ойдов Ж. ДТХ-1.4/190 маягийн ус  халаах зуухны ашиглалтын заавар.- УБ.: 2001

     20.Цэен- Ойдов Ж. Техникийн термодинамикийн бодлогын хураамж . /ред. А.Түмэнбаяр. -УБ.: Үнэн сонины хэвлэх үйлдвэр., 2008. - 225 х.

     21.  Цэен-Ойдов Ж, Чимэдсүрэн Д. Дулаан техник, дулаан шилжилт.  2008, 6,5х.х, 104 х

     22. Ж.Цэен-Ойдовын амьдрал бүтээлийн замнал. 2010, - 80 х.

     23. Цэен-Ойдов Ж. Техникийн термодинамик I. /ред. С.Батмөнх. -УБ.: ”Тоонот принт” ХГ., 2011.- 300 х. ISBN 99962-63-72-7.

     24. Цэен- Ойдов Ж, Адъяасүрэн Ц, Жим Чен. Агаарын бохирдолгүй цахилгаан станц.

-УБ.: ”ТСО” ХХК., 2011.- 196 х. 19.6 х.х. ISBN 978-9962-919-3-7.

     25. Цэен-Ойдов Ж, С.Ерөөлсүрэн, Д.Энхбат, Д.Оюун нар.  Хоймор нутгийн алтан босго. Хөвсгөл аймгийн Рашаант сум. Интерпресс ХХК, 2013, -476 х.

     26. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх Р, Буриад О. Дулааны хүчний төхөөрөмжийн туршилт, тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм (ЭХН-8-81-03-2011). Албан ёсны хэвлэл, 2013 он.

     27. Цэен-Ойдов Ж. Зуухны туршилт, судалгааны лабораторийн гарын авлага. -УБ.: 2013.

- 46 х.

     28. Цэен-Ойдов Ж. Техникийн термодинамик. Дэд дэвтэр /ред. С.Батмөнх. -УБ.: ”Соёмбо принтинг” ХГ., 2014, - 342 х. ISBN 99962-63-72-7.

     29. Цэен-Ойдов Ж. Ш.Энхбаяр.Уурын турбинт микроцахилгаан станцын лабораторийн туршилтын заавар. 2013. 14 х.

     30. Цэен-Ойдов Ж. Техникийн термодинамик . Тэргүүн дэвтэр /ред. С.Батмөнх. -УБ.: ” Соёмбо принтинг” ХГ., ISBN 99929-6-002-7, 2011,  300х. 2015, 318 х.

     31. Цэен-Ойдов Ж. Зуухны төхөөрөмжийн туршилт, зүгшрүүлэлт. /ред. С.Батмөнх. -УБ.: ”Соёмбо принтинг” ХГ., ISBN 978-99973-78-30-9, 2015.- 492х.

В. Редакторласан ном, сурах бичиг

1. Бадамцэцэг Н. Дулаан техник. -/Ред. Ж. Цэен – Ойдов.- УБ.: 2004. -  72 х.

2. Батмөнх С., Пүрэвдорж Б. Эрдмийн алдар. -/ Ред. Ж.Цэен-Ойдов .- УБ.: 1999. -  90 х.

3. ДЦС-ын тэнхимийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. -/Ред. Ж.Цэен- Ойдов., Л.Жаргалхүү,  - УБ.: 2000.- 210 х.   

4. Ерөнхүү Т., Баттогтох З. Дипломын төслийн гарын авлага. -/Ред. Ж.Цэен–Ойдов.- УБ.: 2002.- 30 х.

5. Нямдаваа Д. Насос, вентилятор, компрессор. -/Ред. Ж.Цэен-Ойдов .- УБ.: 2001,-191 х.

6. The proceeding of the International Scientific Conference on Power Industry and Market economy. May 04-07, 2005. -/ред. J.Tseyen-Oidov and others. Ulaanbaatar., p677.

7. Дорж Г.  Бага чадлын зуухны техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм. -/Ред. Ж.Цэен-Ойдов. - УБ.: 2006. -159 х.

8. Их Монгол улсын тулгуур төр байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан ШУТИС-ын эрдмийн чуулган “Үйлдвэрлэл, засвар, үр ашиг” сэдэвт онол- практикийн  бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов.- УБ.: 2006 он. -521 x.

 9. Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл. -/Ред. Ж.Цэен-Ойдов.- УБ.: 2006 он. -120 x.

     10. ДЦС-4 ТӨХК- ай хамтарсан “Үйлдвэрлэл, технологи, экологи” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол- практикийн  бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. -/Ред. Ж.Цэен-Ойдов.

- УБ.: 2007 он. -450 x.

     11.Үйлдвэрлэл, технологи: Эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл / Ред. Ж.Цэен-Ойдов, О.Ганбаатар - УБ., 2007. – 184 х.

     12. Түлш эрчим хүчний салбарын хөгжил, бүтээн байгуулалт: Эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл /Ред. Ж.Цэен-Ойдов, Х.Энхжаргал, Р.Ганжуур, Т.Хишигт. - УБ., 2007. – 472 х.

     13. ДЦС-3 ТӨХК- ай хамтарсан ”Тулгамдсан асуудал-дотоод нөөц, бололцоо-шийдвэрлэх арга зам” ОП-ийн 8-р бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. / Ред. Ж.Цэен-Ойдов, С.Болдсайхан, Х.Энхжаргал, Н.Мягмарсүрэн, Б.Ганбаатар. - УБ., 2007. – 387 х.

    14. ЭХИС-ийн профессор багш нарын бүтээлийн ном зүй./Ред. Ж.Цэен-Ойдов, Ч.Гулинар. - 2008 он.238 х.

    15. Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. /Ред. Х.Энхжаргал, Ж.Цэен-Ойдов, Б.Бат-Эрдэнэ нар. -2008,  232 х.

    16. Дулааны эрчим хүчний салбарын Э/Ш-ний бүтээл. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов  -2008, 172 х.

    17. Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. /Ред. Х.Энхжаргал, Ж.Цэен-Ойдов, Б.Бат-Эрдэнэ нар.  -2009,  180 х.

    18. Монгол улсын төвлөрсөн дулаан хангамжийн хөгжлийн 50 жил, ирээдүйн чиг хандлага. ОУЭШ-ний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов, О.Пүрэвжал.  -2009,  164 х.

    19. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов нар. -2010,  255 х.

    20. Energy industry development and ecology./Ред. Ж.Цэен-Ойдовнар.  -2010, 200 х.

21. “Эрчим хүчний хөгжилд бидний оролцоо” бакалавр, магистр, доктор оюутныэрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. /Ред. Х.Энхжаргал, Ж.Цэен-Ойдов, Б.Бат-Эрдэнэ нар. -2010, 405 х.

22. Органик түлшний шаталт. /Ер.ред. Ж.Цэен-Ойдов.-2010 он, 813 х, 101.6 хх.

23. “Ирээдүйн хөгжилд -Эрчим хүч” бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүд эмхэтгэл. /Ред. Х.Энхжаргал, Ж.Цэен-Ойдов, Б.Бат-Эрдэнэ нар. -2011, 270 х.

24. “Ирээдүйн хөгжилд -Эрчим хүч” магистр, доктор оюутныэрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. /Ред. Х.Энхжаргал, Ж.Цэен-Ойдов, Б.Бат-Эрдэнэ нар. -2011, 260 х.

25. ISKI 2011. Proceedings of international conference on knowledgebased industry. /B.Ochirbat, D.Enkhbat, B.Sukhbat, Ts. Baljinnyam, G.Khishigjargal and. 2011/07/05.P.538.

26. Ж.Мөнхжаргал. “Бид зурхайчийн үр удам“ хэмээх ургийн бичиг. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов Адмон ХХК. -2012 он, 264 х.

27. Ц.Шагдарсүрэн. Дулааны цахилгаан станцын горим. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов. Тэрхчандмань ХХК. -2013 он, 118 х.

28. Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоо. Монгол улсын барилгын норм ба дүрэм. Зуух.БНбД 41-03-13. 2013,  125 х.

29. Д.Нямдаваа, Х.Мөнхбаяр. Дулааны цахилгаан станц дахь түлш тээвэрлэлт ба үнс, шаарга зайлуулалт. ISBN: 978-99973-872-3-3. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов 2014 он, 198 х.

30. Б.Минжмаа. Агаарын бохирдол, хамгаалал. ISBN 978 99973 898 17. ХААИС Солонго хэвлэх үйлдвэр. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов, 2014 он. 174 х.

31.Д.Нямдаваа. “Уурын зуухны төхөөрөмжийн зураг, хийц”. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов 2015 он, 128 х.

32.Altanzul N,Amarzaya A. English for power engineering. ISBN 978-99973-71-92-8. /edited by Zolzaya Ch and Tseyen-Oidov J.2016. p 94.

 33.Ц.Оюунгэрэл, Х.Мөнхбаяр. “Уурын зуухны тооцоо”. ISBN: 978-99962-76-36-1. /Ред. Ж.Цэен-Ойдов, 2016 он, 175 х.

Гурав. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлүүд

1. Цэен-Ойдов Ж., Батмөнх С.Нapны эpчим xүчийг дулaaн хангамжинд ашиглах судалгааны дүнгээс. //XAAЦМ-ын cтaнцын эрдэм шинжилгээний бүтээл, 1976.

2. Цэен-Ойдов Ж., Баасан В.Бapилгын мaтepиaлыг пceвдo- шингэpcэн дaвxаpгaд xaтaax туршилтын үр дүнгээс. //МУИC-ийн ЭШБ , 1979, №1

3. Цэен-Ойдов Ж., Баасан В.Пceвдoшингэpcэн дaвxаpгa дaxь дулaaн coлилцooны  судалгаа. //МУИC-ийн ЭШБ, 1979, №1

4.Цэен-Ойдов Ж., Баасан В., Щенников В.А.Гaзpын гүний дулaaны энepгийг xөpгөлтийн төхөөрөмжинд ашиглах. //Тexник тexнoлoгийн мэдээ, 1980,  № 2.

5. Цэен-Ойдов Ж., Баасан В., Щенников В.А.Нapны эpчим xүчийг  aшиглaн xөpгөлтийн   төxөөpөмж  aжиллуулax. //Тexник тexнoлoгийн мэдээ, 1980, № 4.          

6. Цэен-Ойдов Ж., Баасан В.Пceвдoшингэpcэн дaвxаpгa бүxий гaлын xoтлыг ууpын генераторт ашиглах.  //МУИC-ийн ЭШБ , 1980, №1

7.Цэен-Ойдов Ж., Баасан В.Ууpын гeнepaтopын тexник эдийн засгийн үзүүлэлтийг дээшлүүлэx acуудaлд. //УТК-ийн ҮXБЭШ инcтитутийн бүтээлийн эмхэтгэл, 1981.

8. Цэен-Ойдов Ж., Баасан В.Үйлдвэpийн тexнoлoгийн  пpoцeccын дулaaны гopимыг  эрчимжүүлэх асуудал. // МAXН-ын 60 жилийн ойд зopиулcaн эpдэм  шинжилгээний бага xуpлын илтгэлүүдийн товчлол .- УБ: 1981.             

9. Цэен-Ойдов Ж., Мангалжалав Ч. Дулaaны нacocны  төxөөpөмж. //Тexник тexнoлoгийн Мэдээ, 1984, № 3.

10. Цэен-Ойдов Ж., Дашпунцаг Ч. Хөдөө opoн нутгийн түлш  эpчим xүчний xaнгaмж. //Тexник тexнoлoгийн мэдээ, 1984, № 4.     

11. Цэен-Ойдов Ж., Мангалжалав Ч., Эрдэнэцэцэг Ц. Эмийн бодис хатаах шинэ арга технологи. //Эрүүл мэнд, 1984, №3.

12. Цэен-Ойдов Ж., Мангалжалав Ч. Нaм пoтeнциaлын  дулааны xoёpдoгч эх үүсвэрийг ашиглах асуудал. //МШC Зөвлөл, МТXУX, ЗXУ-ын  элчин caйдын  яaмны xaмтapcaн бага xуpлын илтгэлийн тoвчлoл, 1985 он.

13. Цэен-Ойдов Ж., Пүрэвдорж Ч.Түлш-Эpчим xүчний чанарын үнэлгээ. //Тexник тexнoлoгийн мэдээ, 1986, №1.

14. Цэен-Ойдов Ж., Батмөнх С. ДКВP-10-13 зууxны гaлын xoтлыг пceвдoшингэpcэн дaвxаpгaд шилжүүлcнээp xүч чадлыг нэмэгдүүлэх. //ПДС-ийн ЭШБ, 1988, №1.

15. Цэен-Ойдов Ж., Мангалжалав Ч., Нaмxaйням Б.Дулaaны энepгийн xoёpдогч эх үүсвэрийг ашиглах нь түлш эрчим хүчийгхэмнэх гол чиглэл мөн. //Техник технологийн мэдээ, 1988, №4.

16. Цэен-Ойдов Ж., Түвшинбаатар Д.Дулaaны эpчим xүчний хэрэглээний судалгаанд ТБЭМ хэрэглэх. //ПДC-ийн ЭШБ, 1988, №1.

17. Цэен-Ойдов Ж., Батмөнх С., Цэндрагчаа З.Зapим ууpxaйн нүүpcийг буцлагч давхаргад шатаасан туршилтын үр дүнгээс.  //Эpдэм шинжилгээ, пpaктикийн бaгa xуpлын илтгэлүүдийн хуpaaнгуй, 1989.

18. Цэен-Ойдов Ж., Батмөнх С., Берг Б.В., Богатова Т.В. Caйxaн-Oвooгийн нүүpcийг буцлагч давхаргад шатаасан туршилтын үр дүнгээс. //ШУA-ийн ҮҮТД X-ийн ЭШБ, 1991 , №4.

19. Цэен-Ойдов Ж., Батмөнх С.КE-10-14C зууxны гaлын хотлын буцлагч давхаргад шилжүүлэн ус халаагуурын горимд шилжүүлж, хүч чадлыг дээшлүүлэх боломж. //ТИC-ийн ЭШБ, 1992, № 2/15.

20. Цэен-Ойдов Ж., Батмөнх С.Шаталтын шинэ технологи нэвтрүүлж, уурын зуух цахилгаан станцын утааны хийн бүтэц дэх хорт хийг багасгах боломж. -// ДТҮЭХ, “Монгол улсын экологийн орчин үеийн асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний онол-практикийн бага хурал, илтгэлүүдийн хураангуй, 1992, 7…10т

21. Цэен-Ойдов Ж., Батмөнх С.Бaгaнууp, Caйxaн-Oвoo, Тэвшийн гoвийн нүүpсийг буцлaгч дaвxаpгaд шaтaax үeд xимийн дутуу  шaтaлт үүcэx туxaй. //ДТҮЭХүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 1993, № 5.

22. Цэен-Ойдов Ж., Батмөнх С.Зapим opдын нүүpсийг  буцлaгч дaвxаргад шатаах  үеийн алдагдлыг механик  дутуу шaтaлтыг  тoдopxoйлcoн үp дүнгээc. //ДТҮЭXүpээлэнгийн шинжилгээний бүтээл, 1993, №5.     

23. Цэен-Ойдов Ж., Дaшпунцaг Ч., Тлeйxaн А.Зax зээлийн нөxцөлд    cуpгaлтын мaтepиaллaг бaaзыг бэxжүүлэx apгa зам. //ТИC Зax зээл- cуpгaлт үйлдвэрлэл бaгa xуpлийн эмxэтгэл,  1994.            

24. Цэен-Ойдов Ж., Дaшпунцaг Ч., Цагаан Х.Мoнгoл улcын эpчим xүчний caлбapыг хөг жүүлэхд ЭХИС-ийн баримтлах чиг бодлого. //’’Тexнoлoги түшиглэн хөгжих нь” ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, 1994.

25. Цэен-Ойдов Ж., Жамбалсамбуу Ц.Cуpгaлтын тexнoлoгийг  боловсронгуй болгох тулгамдсан асуудал. //ТИC Зax зээл- cуpгaлт үйлдвэрлэл бaгa xуpлийн эмxэтгэл,  1994.

26. Цэен-Ойдов Ж, Оюун Т.ДЦC-ын aжиллaгaaны  үед үүcч бaйгaa бaйгaль  орчныг бoxиpдуулaгч бoдиcын xэмжээг багасгах асуудал. //ЭX-ний үйлдвэpийн тexнoлoгийн oнoл      пpaктикийн бага xуpлын илтгэлийн тoвчлoл, 1995.

27. Цэен-Ойдов Ж, Дашпунцаг Ч, Нямпүрэв Н. Аймаг сумын төвийн эрчим хүч хангамжийн эх үүсвэрийг сонгох  асуудалд. //УБДШСГ ба ТИС-ийн ЭХИС-ийн хамтарсан  онол практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл,  1996.

28. Цэен-Ойдов Ж, Лувсанцэрэн Б.Орон нутгийн эрчим хүч хангамжинд агаарын  турбинт ДЦС ашиглах асуудалд.  //ТИС-ийн ЭШБ, 1996, №2/24

29. Цэен-Ойдов Ж, Дашпунцаг Ч, Батмөнх С, бус.Орон нутгийн эрчим хүчний хөгжлийн асуудалд. //МУ-ын ЭX-ний өнөөгийн бaйдлын тулгaмдcaн acуудaл  ЭШ-ний xуpал, 1996.

30. Цэен-Ойдов Ж, Содномдорж Д, Батцэнд Д, Даваадорж Д. Эрчим хүч хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлэх арга зам. //МУ-ын ЭX-ний  өнөөгийн бaйдлын тулгaмдcaн acуудaл  ЭШ-ний xуpал, 1996.

31. Цэен-Ойдов Ж, Лувсанцэрэн Б, Батмөнх С. Хийн турбинт ДЦС. //МУ-ын ЭX-ний  өнөөгийн бaйдлын тулгaмдcaн acуудaл  ЭШ-ний xуpал, 1996.

32. Цэен-Ойдов Ж. Уурын зуухыг ус халаагуурын горимд шилжүүлэх. //ТИС-ийн ЭШБ, 1997, №1/27.

33. Цэен-Ойдов Ж, Батцэнд Д. Монголын орон нутгийн эрчим хүчний хангамжийг оновчтой шийдвэрлэх арга зүйн асуудал. //ХХI зуун дахь МУ-ын эрчим хүчний  тогтвортой үйлдвэрлэл‚     хэрэглээ сэдэвт онолын семинарын илтгэлүүдийн эмхэтгэл‚ 1997.

34. Цэен-Ойдов Ж. Бага чадлын ус халаагуурын зуухны хийцийг боловсронгуй болгох нь. //ТИС-ийн ЭШБ, 1998, №3.

 35. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С.Energy efficiency training policy for engineering and technical students. //Mонголд  эрчим хүчний үр  ашигтай хэрэглээний талаар сургалт явуулах шаардлага  TACIS  төслийн  семенарын илтгэлүүдийн эмхэтгэл,  1998.

36. Цэен-Ойдов Ж, Хишигсайхан Д.Цахилгаан ачааллын графикийг тэгшитгэхэд дулааны хуримтлуур ашиглах нь. //ТИС-ийн ЭШБ, 1998, №3.

37. Цэен-Ойдов Ж.Бага чадлын уурын ба ус халаагуурын зуухыг шинэчлэх нь. //ТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 1999, № 1.       

38. Цэен-Ойдов Ж,  Мандал Д, Цэвээн Б, ба бус.Багануурын нүүрсний чанарын үзүүлэлт өөрчлөгдөхөд БКЗ-420-140 маягийн зуухны ажиллагааны горимд нөлөөлөл. //ТИС-ийн ЭШБ, 1999, №1

39. Цэен-Ойдов Ж.С.Батмөнхийн зуухны техник, шаталтын технологийн чиглэээр хийсэн судалгааны ажил.  Сэрээтэрийн Батмөнх “Эрдмийн алдар”. - УБ., 1999. -5.5 х.х.

40. Цэен-Ойдов Ж, Даваасамбуу Ч.Бие даасан жижиг хэрэглэгчдийн дулаан хангамжийн эх үүсгүүрийн талаар хийсэн судалгааны зарим үр дүнгээс. //ШУҮ-ийн электрон техник, машин судлалын корпорацийн ЭШ-ний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, 1999.

41. Цэен-Ойдов Ж, Гэндэн Л, Мандал Д ба бус. 3-р ДЦС-ын уур, конденсатын алдагдлын урьдчилсан судалгаа түүнийг бууруулах арга зам. //ТИС-ийн ЭШБ, 1999, №1

42. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Мижиддорж Р, Сосорбарам Ц. Түлшний шаталтаас үүсч байгаа орчныг бохирдуулагч бодисын хэмжээг багасгах асуудал. //Экологи- тогтвортой хөгжил, 1999, №5 , 293 -306 х.

43. Цэен-Ойдов Ж.Багануурын дулааны станцын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа. //Эрчим хүч & engineering, 2000, №4 /10, 23-28 х.

44. Цэен-Ойдов Ж. Багануурын нүүрсний буцлагч давхарга дахь асалтын судалгаа. //Эрчим хүч & engineering, 2000, № 1/7, 16-18 х.

45. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С.Багануурын нүүрсний буцлагч давхарга дахь шаталтын горимын судалгаа. //Эрчим хүч & engineering, 2000, № 1/7, 18-21 х.

46. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Энхжаргал Х. Газрын гүний энергийг дулаан  хангамжинд ашиглах нь. //ДЦС-ын тэнхимийн ЭШ -ний бүтээлийн эмхэтгэл,  2000.

47. Цэен-Ойдов Ж,  Нямдаваа Д ба бус.Дарханы ДЦС-ын ашиглалтын үеийн агаар мандалд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа. //ЭШ бага хурлын эмхэтгэл, 2000

48. Цэен-Ойдов Ж, Туваансурэн Г, Гомболүүдэв П.Дарханы ДЦС-ын утааны хийтэй хаягдаж байгаа бохирдуулагч бодисуудын тархалт. //ДЦС-ын тэнхимийн ЭШ -ний бүтээлийн эмхэтгэл,  2000.

49. Цэен-Ойдов Ж, Буриад Л. 4-р ДЦС-ын шинэчилсэн төслийн үр дүн, дүгнэлт. //ДЦС-ын тэнхимийн ЭШ -ний бүтээлийн эмхэтгэл,  2000.

50. Цэен-Ойдов Ж. Орон нутгийн дулааны станцын КЕ-25-14 маягийн зуухыг буцлагч давхаргад  шилжүүлэх. //Эрчим хүч & engineering, 2000, №2.

51. Цэен-Ойдов Ж, Мягмаржав Б.2-р ДЦС-ын ашиглалтын үеийн агаар орчинд үзүүлэх нөлөөллйн судалгаа.  //ДЦС-ын тэнхимийн ЭШ -ний бүтээлийн эмхэтгэл,  2000.

52. Цэен-Ойдов Ж, Даваасүрэн П. 2-р ДЦС-ын БКЗ-75-39  маягийн зуухны туршилтын үр дүнгээс. //ДЦС-ын тэнхимийн ЭШ- ний бүтээлийн эмхэтгэл,  2000.

53. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Баттогтох З. Үйлдвэржсэн өндөр хөгжилтэй орнуудад түлш эрчим хүчний нөөц ашиглалтын үр өгөөжийг   дээшлүүлэх талаар зохиож буй ажлын үндсэн чиглэл. //ДЦС-ын тэнхимийн ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл,  2000.

54. Цэен-Ойдов Ж.Оюутан ахуй цаг, анх багш болж байсан үеэ эргэн дурсахуй. -ШУТИС ЭХИС- ийн 40 жил ном, 2000 он, 79-83 х.

55. Цэен-Ойдов Ж, Туваансүрэн Г.Буянт-Ухаа орчмын агаарын бохирдлын судалгаа. //ДТҮЭХ-ийн ЭШ-ний бүтээл, 2001, № 6.

56.Цэен-Ойдов Ж.Газрын гүний ДЦС. //Эрчим хүч & engineering, 2001, № 5

57.Цэен-Ойдов Ж.Орон нутгийн нүүрсэнд тохирсон ус халаах зуухны хийц боловсруулж экологийн бохирдлыг бууруулах. //ДТҮЭХ-ийн э/ш-ний бүтээл, 2001, № 6.

58.Цэен-Ойдов Ж.Применение технологий сжигания топлива в кипящем слое  в котельной технике. //ДТҮЭХ-ийн э/ш-ний бүтээл, 2001, № 6.

59. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Аюушжав Б. Улаан баатар хотын агаар мандлыг бохирдуулагч эх үүсгүүрүүдийн судалгаа.  //ДТҮЭХ-ийн э/ш-ний бүтээл, 2001, № 6.

60. Цэен-Ойдов Ж, Батжаргал А, Смирнов  С.Л и др. Теплоснабжение СП “Эрдэнэт” в условиях изменения технологического процесса на ОФ. //Сборник докладов  научно-практической конференции “Добыча и  переработка  медномолибденовых руд, 2001.

61. Цэен-Ойдов Ж. Эрдэнэт хотын ДЦС-ын ашиглалтын  үеийн агаар мандалд үзүүлж  буй нөлөөллийн судалгаа. //ДТҮЭХ-ийн э/ш-ний бүтээл, 2001, № 6.

62. Цэен-Ойдов Ж. Дулааны техникийн сектор. “Дулаан техник үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн” 30 жилийн ойд зориулсан ном. 2001 он, 73-75 х.

63. Цэен-Ойдов Ж, Буриад Л. 4-р ДЦС-ын зуухны орчны гэрэлтүүлгийг сайжруулах асуудалд. //Эрчим хүч & engineering, 2002, №4, 43-45 х.

64. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Энхжаргал Х. Ecological aspects of Mongolian  Thermal energy sector. //Новосибирск  “KORUS-2002” ЭШ-ний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл, 2002.

65. Цэен-Ойдов Ж. Орон нутгийн дулаан хангамжийн эх үүсгүүр ба  байгаль орчин.

//ДТҮЭХ-ийн э/ш-ний бүтээл, 2002,№ 7, 18- 25 х.

66. Цэен-Ойдов Ж, Намхайням Б, Даваадорж Д. Халаалтын зуухны туршилтын  үр дүнгээс. //Эрчим хүч & engineering, 2002, №2.

67. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С. Эрчим хүчний салбар дахь зуухны төхөөрөмжийн одоогийн байдал, цаашид авах зарим хэмжээ. //Эрчим хүчний салбарын 80 жилийн ойн ЭШ-ний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл,  2002.

68. Цэен-Ойдов Ж, Буриад Л. БКЗ-420-140 зуухны тээрмийн  салхилуурын элэгдлийг бууруулах арга. //Шинжлэх ухаан, технологи, 2003, № 4.

69. Цэен-Ойдов Ж. Буцлагч давхаргатай зуухны агаар  хуваарилах ул. //Шинжлэх ухаан, технологи, 2003, № 2.

70. Цэен-Ойдов Ж, Буриад Л. IY ДЦС-ын БКЗ- 420-140 зуухны  богино эргэлтийн утаа сорогчийн хийн авлагын өөрчлөлт. //Эрчим хүч & engineering, 2003, № 3.

71. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Баттогтох З. Impact of Thermal Sources on air  pollution of Ulaanbaatar. //Manila, Phlippines , 2003.        

 1. -Ойдов Ж, Батмөнх С, Лянхцэцэг С. Рационализация топливно-энергетического баланса Монголии с экологической ориентацией путём использования возобновляемых энергии. //ОХУ Улаан -Уде, 2003 .
 2. -ойдов Ж. Халаалтын ба гэрийн зуухнаас хаягдах зарим бохирдуулагч бодисын гаралтын  хэмжээний норм тогтоох, экологид сөрөг нөлөө багатай эх үүсгүүр сонгох судалгаа төслийн явц. //“Улаанбатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах” ДБЯ, ЭМЯ, ЗАА, ШУТИС-ийн хамтарсан ЭШ- ний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл,  2003.

74. Цэен-Ойдов Ж. Экологид ээлтэй дулаан хангамжийн эх үүсгүүр сонгох асуудал. //Улаанбатар хотын НЭЗХ- ийн асуудалд ШУТИС-ийн эрдэмтдийн үүрэг онол практикийн  бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл,  2003.

75. Цэен-Ойдов Ж, Жамъянсүрэн Ц, Батдондог Д. БКЗ-75-39 ба ТС-35 маягийн зуухны  шаталтын технологийн өөрчлөлтийн ажлын үр дүн. //ДЦС-ын салбарын  эрдэм шинжилгээний  бүтээлийн эмхэтгэл,  2004. x.107-113.

 1. -Ойдов Ж, Наранцэцэг Н. IY –р  ДЦС-ын ажлын байрны  нөхцлийн судалгаа. //ДТҮЭХ-ийн ЭШБ, 2004, №9,  78-88 х.
 2. Цэен-Ойдов Ж, Болдсайхан С, Иван Б, Аюушжав Б. ДЦС-III ХК-ны БКЗ-75-39 маягийн зуухыг буцлагч давхаргад нүүрсшатаах технологид шилжүүлсэнөөрчлөлтийн үр дүн. //ДЦС-ын салбарынэрдэм шинжилгээнийбүтээлийн эмхэтгэл,2004. x.78-88.

78. Цэен-Ойдов Ж, Баттогтох З, Буриад Л, Нацагдорж Ц. ДЦС-IY ХК-ны хүрээлэн байгааорчинд үзүүлж буй нөлөөллийн судалгаа, цаашид авах арга хэмжээ. //ДЦС-ын салбарын  эрдэм шинжилгээний  бүтээлийн эмхэтгэл,  2004. x.213-224.

 1. Цэен-Ойдов Ж, Баттогтох З, Түмэнбаяр А. Дулааны эх үүсгүүрийн ялгаруулжбайгаа зарим бохирдуулагч бодисуудын хэмжээг нормчлох асуудал. //ДЦС-ын салбарынэрдэм шинжилгээнийбүтээлийн эмхэтгэл,2004. x.38-51.
 2. Цэен-Ойдов Ж, Дашпунцаг Ч. Монголд гэр ба хувийн сууцны халаалт-ахуйн зориулалттайзуухны дулааны тооцоо хийх арга зүйн асуудал. //ДЦС-ын салбарынэрдэм шинжилгээнийбүтээлийн эмхэтгэл,2004. x.167-182.
 3. Цэен-Ойдов Ж, Баттогтох З, Түмэнбаяр А. Монгол нөхцөл дэх цэвэр үйлдвэрлэл ба эрчим хүч хэмнэх асуудал. //ДТҮЭХ-ийн ЭШБ №8/9, 2004,x.47-58.
 4. Цэен-Ойдов Ж, Света Д. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол түүнийг бууруулах арга зам. //ДТҮЭХ-ийн ЭШБ, 2004, №8, x.120-134 х.
 5. -Ойдов Ж, Батмөнх С, Гарьдхүү Ж ба бус. Улаанбаатар хотын экологийн карт. //Шинжлэх ухаан, технологи, 2004, №3, х. 4-14.

         84. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Гарьдхүү Ж ба бус.Улаанбаатар хотын экологийн карт. //ДТҮЭХ-ийн ЭШБ, 2004,  № 8- 9, х. 99-113.

 1. Цэен-Ойдов Ж. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол. //Улаанбаатар таймс сонинд өгсөн ярилцлага. 012 (1072) 2004 оны 01-р сарын 20.

86. Цэен-Ойдов Ж, Эрдэнэхуяг Х, Сармандах С. КЕ-25-14 маягийн уурын зуухыг буцлагч давхаргад нүүрс технологид шилжүүлсэн өөрчлөлтийн үр дүн. //Эрчим хүч & engineering, 2005, №4 (34), х. 36- 41.

87. Tseyen-Оidov J, Dashpuntsag Ch.Methodology to make thermotechnical calculation on the heating domestic stovesfor ger and houses. //The proceeding of the International  Scientific Conference on Power Industry and Market economy.- Ulaanbaatar, 2005, May 04-07, p. 312- 323.

 1. -Оidov J. Problem for ecological friendly  renovation of Mongolian Thermal energy sources. //The proceeding of the International  Scientific Conference on Power Industry and Market economy .- UB.,2005,    May 04-07, p. 211- 223.
 2. -Ойдов Ж. Уурын ба ус халаах зуухны парк  ашиглалтын өнөөгийн түвшин хөгжлийн хандлага. //“Монгол улсын дулаан хангамжийн шинжлэх ухаан  технологийн асуудлууд”  ЭШ- ний бүтээлийн эмхэтгэл, 2005, x.89-101.

          90. Цэен-Ойдов Ж, Түмэнбаяр А. Халаалтын зуухны агаар мандалд  үзүүлэх нөлөөлийн судалгаа. //Эрчим хүч & engineering, 2005, №2 (32), х.29-35.

 1. Цэен-Ойдов Ж.Эрчим хүчний инженерийн сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажил. //ШУТИС ЭХИС- ийн 45 жил ном, 2005 он, x.125-134.

92. Цэен-Ойдов Ж. Дурсамж. //ШУТИС ЭХИС-ийн 45 жил ном, 2005 он, x.257-259.

 1. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Баттогтох З.Основные направления исследований по промышленной и городской экологии. 02-07 июля 2005 г. Томск-Улан-Үде III международной научно-практической конференции “Энергосбре-гающие и природо-охранные технологии”.

94. Цэен-Ойдов Ж, Света Д. Дулааны цахилгаан станцын зуухыг экологийн баримжаатай шинэчлэх нь. ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг №1, 2006 он.

95.  Цэен-Ойдов Ж, Буриад Л. Зарим нүүрсний шлакдах чанарын судалгаа. -Эрчим хүч & engineering сэтгүүл №3 (39), 2006, 31-33 тал.             

96. Цэен-Ойдов Ж, Батмөнх С, Даваажав В.БКЗ-75-39 ФБ зуухны галлагаанд мазутгүй технологи ашиглах боломжийн харьцуулсан судалгаа. Их Монгол улсын тулгуур төр байгуулагдсаны 800 жилийн ойд зориулсан ШУТИС-ын эрдмийн чуулган “Үйлдвэрлэл, засвар, үр ашиг” сэдэвт онол- практикийн  бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл 2006 он. 139-148-р тал.

97. Цэен-Ойдов Ж, Бат-Эрдэнэ Б, Намсрай Д. ДЦС-ын зуухны халаах гадаргуугийн гэмтэл, түүнийг бууруулах асуудал. Мөн эмхэтгэл. 253-259-р тал.

98. Цэен-Ойдов Ж,  Дашпунцаг Ч, Бат Б, Баттөр Б, Света Д,  Түмэнбаяр А, Амаржаргал Ц.Сайншандын Дулааны станцын КЕ-25-14 зуухны туршилтын үр дүнгээс.  Мөн эмхэтгэл. 433-438т.

99. Цэен-Ойдов Ж,  Буриад Л, Батттогтох З, Баттөр Б, Света Д, Амаржаргал Ц.ДЦС-ын ашиглалтын үеийн утаатай хаягдах бохирдуулагч бодисуудыг тодорхойлох туршилтын үр дүнгээс. Мөн эмхэтгэл. 335-342-р тал.

100. Цэен-Ойдов Ж,  Буриад Л. БКЗ-420-140 зуухны шлакдалтын хязгаар тогтоох туршилтын үр дүн. Эрчим хүч & engineering сэтгүүл №7 (42), 2006, 46-50 тал.             

101. Цэен-Ойдов Ж. Агаарын бохирдол, түүнийг буруулах асуудал. Байгаль орчин, амьдрал сэтгүүл, 2006, 2(02),9-11 тал.

102. Цэен-Ойдов Ж, Энхбаяр Г.  ДКВР-10-13-350 маягийн уурын зуухыг ус халаах горимд шилжүүлсэн өөрчлөлтийн үр дүн. Эрчим хүч & engineering сэтгүүл №4 (49), 2007, 40-43 тал.             

103. Цэен-Ойдов Ж, Бат-ЭрдэнэБ.Бага чадлын ус халаах зуухны туршилт, харьцуулсан судалгааны зарим үр дүн. Эрчим хүч & engineering сэтгүүл №5 (50), 2007, 12-17  тал.

104. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, Д.Света. Багануурын дулааны станцын КВТС-20-150 маягийн зуухнуудын туршилтын үр дүнгээс / //Үйлдвэрлэл, технологи, экологи: ОПБХ-ын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. - 2007. – Х. 91-99.

105. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, Д.Света. ДЦС- ын ажиллагааны явцад үүсч агаар мандалд утаатай хаягдах бохирдуулагч бодисуудын гаралтыг нормчлох асуудал.//Үйлдвэрлэл, технологи, экологи: ОПБХ-ын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. – 2007. – Х. 225-237.

106. J.Tseyen-Oidov, B.Bat-Erdene.Efficiency of the small Capacity Hot Water Boilers //Proceeding of the second International Forum on Strategic Technology: IFOST 2007.- Р. 202-206.

107. Ж.Цэен-Ойдов, С.Ганхуяг. Монгол улсын Төвийн эрчим хүчний системийн ДЦС-уудын эрчим хүч үйлдвэрлэл ба байгаль орчин //Түлш эрчим хүчний салбарын хөгжил, бүтээн байгуулалт: Эрдэм шинжилгээ, онол- практикийн  бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл.- 2007. – Х. 302-313. 

108. J.Tseyen-Oidov, Kh. Enkhjargal,  Ch. Mangaljalav, D.Tserendolgor. Small independent heating system for cold CLIMATE condition  //WEC Regional Forum and Regional meeting for Asia. –UB., 2007.

109. Ж.Цэен-Ойдов, Х.Энхжаргал, Ч.Мангалжалав, Д.Цэрэндолгор. Сум суурин газрын дулаан хангамж //Үйлдвэрлэл, технологи, экологи: Онол- практикийн  бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. – 2007. – Х.139-148.

110. J.Tseyen-Oidov, B.Bat-Erdene. Study for influence of reconstructed steam boilers of TPP on atmosphere.  //Proceeding of the second International Forum on Strategic Technology IFOST 2007, р. 436-440

111. Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Буянтогтох. Эрдэнэтийн ДЦС ТӨХК-ний ус бэлтгэлийн төхөөрөмжийн туршилт, тохируулгын ажлын зарим үр дүн //Үйлдвэрлэл, технологи: Онол-практикийн  бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. – 2007. - Х. 92-103.

112. Ж.Цэен-Ойдов. Эрдэнэтийн ДЦС-ын эрчим хүч үйлдвэрлэл ба байгаль орчин //Үйлдвэрлэл, технологи: Онол-практикийн бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. - 2007. - Х. 58-65.

113.Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Жаргалсайхан, Л.Буриад.SHL-10-13/350 маягийн зуухыг нам температурын буцлах давхаргад шилжүүлэх технологийн өөрчлөлт //Эрчим хүч & engineering. -2008 №1 (56),    х.29-31.

114. J.Tseyen-Oidov, B.Bat-Erdene, Z.Nermunkh.Energy Production of Thermal Power Plants of Central Energy systemMongolia and Environment.//Proceeding of the third International Forum on   Strategic Technologies IFOST 2008, Novosivirsk-Tomsk, RUSSIA.р. 595-599.

115. J.Tseyen-Oidov, Z.Nermunkh, B.Ayushjav.Numerical Study on Fuel and Air Mixing with Varied Premixed Hole Pattern in EV 17 Burner. //Proceeding of the third International Forum on Strategic Technologies IFOST 2008, Novosivirsk-Tomsk, RUSSIA.р. 599-601.

116.J.Tseyen-Oidov, S.Batmunkh, Z.Battogtokh.Survey to Developmen Standards on Air Polluting Emissions from the PowerPlants.//Proceeding of the third International Forum on Strategic Technologies IFOST 2008, Novosivirsk-Tomsk, RUSSIA.р. 615-620.

117.Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, С.Болдсайхан. ДЦС-3 ТӨХК- ийн зуухнуудын ашиглалтын явцад түлшний шаталтаас үүсч байгаа бохирдуулах бодисуудын хэмжээг тодорхойлох туршилтын үр дүнгээс. //”Тулгамдсан асуудал-дотоод нөөц, бололцоо-шийдвэрлэх арга зам” ОП-ийн 8-р бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. 2008 он. Х.336-377.

118. Д.Мөнгөнхүү, В.Ганзориг, Ж.Цэен-Ойдов.Эрчим хүчний үйлдвэрүүдэд нийлүүлэгдэж байгаа зарим металлын  чанарын одоогийн байдал, түүнд тавьж байгаа хяналт, цаашид авах арга хэмжээ. //”Тулгамдсан асуудал-дотоод нөөц, бололцоо-шийдвэрлэх арга зам” ОП-ийн 8-р бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. 2008 он. Х.93-101.

 119. Ц.Буянтогтох, Ж.Цэен-Ойдов, М.Цогзолмаа.Мембранные технологии - авангардное направление. //”Тулгамдсан асуудал-дотоод нөөц, бололцоо-шийдвэрлэх арга зам” ОП-ийн 8-р бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. 2008 он. Х.176-189.

120. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Бат-Эрдэнэ. DZL маягийн зуухны туршилтын зарим үр дүн. //Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. 2008, х.15-19.

121. Ж.Цэен-Ойдов, Э.Номин.Улаанбаатархотынагаарынбохирдлынсудалгаа. //Бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. 2008, х.82-86.

122. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Бат-Эрдэнэ, Б.Баттөр, Д.Нацагдорж, Г.Энхбаяр.Зүүн хараагийн СББ ХК-ийн дулааны станцын зуухны өөрчлөлтийн үр дүн//Дулааны эрчим хүчний салбарын  Э/Ш-ний бүтээл. 2008, Х.57-65.

123. Ж.Цэен-Ойдов, Х.Энхжаргал.Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба хүлэмжийн хий. //Дулааны эрчим хүчнийсалбарын  Э/Ш-ний бүтээл. 2008, Х.144-153.

124. Ж.Цэен-Ойдов.Эрчим хүчний эх үүсгүүрийн байгаль орчинд үзүүлж байгаа сөрөгнөлөөлөл. //Дулааны эрчим хүчний салбарын  Э/Ш-ний бүтээл. 2008, Х.154-161.

125. Г.Баярсайхан,Г.Ариунтуул, Д.Шийтэр, Ж.Гарьдхүү, С.Батмөнх, Ж.Цэен-Ойдов,

П.Очирбат, В.Н.Попов, О.В.Сильчинко, Ц.Лхагвасүрэн, Г.Болд, Г.Баярхүү. Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн цөөрмийн цагаан тоосны  судалгааны асуудалд. //Дулааныэрчим хүчний салбарын  Э/Ш-ний бүтээл. 2008, Х.166-168.

126. Ж.Цэен-Ойдов., Л.Жаргалхүү.Улаанбаатар хотод ашиглагдаж байгаа халаалтын  зуухнуудыг шинэчилж, экологийн цэвэр технологи нэвтрүүлье. Эрчим хүч   инжинеринг сэтгүүл, 2008 он, №2/(57), 34238 т.

127. Ж.Цэен-Ойдов. Оршлын оронд. //Дулааны ЭХ-ний салбарын Э/Ш-ний бүтээл. 2008, х.5-7.

128. Ж.Цэен-Ойдов. Дурдатгал.  //Дулааны эрчим зуунаас зуунд.  2008, х.110-114.

129. Ж.Цэен-Ойдов. Сумын төвийн дулаан хангамжийг сайжруулах асуудал. //Монгол улсын төвлөрсөн дулаан хангамжийн хөгжлийн 50 жил, ирээдүйн чиг хандлага. ОУЭШ-ний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. 2009, 72-80 т.

130. Ж.Цэен-Ойдов.Дулааны эх үүсгүүрийн ажиллагаа болон байгаль орчинд түлшний үзүүлэлтийн үзүүлэх нөлөөлөл. //Эрдэс баялгийн олборлолт шинэ зуунд УУХ-ийн ЭШБ №10, -67-263 т, 2009.

131. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, А.Түмэнбаяр.Зарим нэг бага чадлын ус халаах зуухнуудад хийсэн туршилт судалгааны үр дүнгээс. ДОЭШБХ-ын эмхэтгэл - 2009 он, 121-130 т.

132. Ж.Цэен-Ойдов,М.Бямбажав., М.Алтанхуяг.Бага чадлын ус халаах зуухны түлшний хэрэглээний судалгаа. ДОЭШБХ-ын эмхэтгэл - 2009 он, 130-139 т.

133. Ж.Цэен-Ойдов нар.Халаалтын зуухнаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл. ДОЭШБХ-ын эмхэтгэл - 2009 он, 109-112 т.

134. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Намхайням.Улаанбаатар хотод ажиллаж буй зуухны судалгаа. ДОЭШБХ-ын эмхэтгэл - 2009 он, 104-109 т.

135. Ж.Цэен-Ойдов, Н.Оюунцэцэг.УБ хотын бага чадлын зуух ба түүний техникийн үзүүлэлтийн судалгаа.  ДОЭШБХ-ын эмхэтгэл - 2009 он, 100-104 т.

136. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр.Багануурын ДС-ын зуухнуудын горимын туршилтын үр дүнгээс. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2010. №4/79, 19-21 т.

137. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр.БҮШУХЗ-0.5 маркийн ус халаах зуухны дулаан техникийн туршилтын үр дүн. Хүрэл тогоот -2010 Залуу эрдэмтэдийн ЭШ-ий бага хурлын эмхэтгэл

138. Ж.Цэен-Ойдов, Э.Лхагвасүрэн.ДалДЦС-ын зуухны механик дутуу шаталтыг бууруулах асуудалд. Дулаан хангамж, технологи, хяналт, автоматжуулалтын асуудал, ЭШБ-ийн эмхэтгэл, 2010, 9-14 т.

139. Ж.Цэен-Ойдов.Эрдэм шинжилгээ, докторантын ба дипломын дараах сургалт. Өнөөдрийн ЭХИС ном, 2010,  118-122-р тал.

140. Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх.“Буцлах давхаргад нүүрс шатаах технологи бүхий КВТС-10-150БД маягийн зуухны туршилтын үр дүн” Дулаан хангамж, технологи, хяналт, автоматжуулалтын асуудлууд, ЭШБ-ийн эмхэтгэл, 2010, 14-27 т.

141. Ж.Цэен-Ойдов, Х.Энхжаргал, Н.Мягмарсүрэн. Монголын эрчим хүчний шинжлэх ухаан технологийн хөгжил, хэтийн төлөв. “Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи” ОУЭШ-ний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. 2010, 22-29 т.

142. J.Tseyen-Oidov, L.Buriad.Optimization of dust system parameters of BKZ-420-140 boiler and its test results to the burning regime. “Эрчим хүчний үйлдвэрлэл ба экологи”  ОУЭШ-ний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл, 2010, 126-129 т.

143. J.Tseyen-Oidov, Kh.Enkhjargal. Scientific and technological development of Mongolian Energy Sector  and its trends. “Energy industry development and ecology” International  conference, 2010, p 17-22.

 144. J. Tseyen-Oidov. Test results of hot water boiler with fluidized bed combustion technology.  “Energy industry developent and ecology” International conference,  2010,  p.114-

145. Ж.Цэен-Ойдов. Нүүрсээр ажиллах ДЦС-уудын өнөөгийн байдал, ирээдүйн чиг хандлага. ШУТИС, ЭХИС, ДТҮЭХ-ийн ЭШ бүтээл №11, 2011 он, 78-86-р тал. 

146. Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх.Нүүрсээр ажиллах уурын ба ус халаах зуухны ашиглалтын явцад үүсэххорт, бохирдуулах бодисуудыг бууруулах.ШУТИС, ЭХИС, ДТҮЭХ-ийн ЭШ бүтээл №11, 2011 он, 131-140-р тал. 

147. Ж.Цэен-Ойдов. Дурсамж.ШУТИС, ЭХИС, ДТҮЭХ-ийн ЭШ бүтээл №11, 2011 он, 29-30-р тал. 

148. J.Tseyen-Oidov, Ts.Shagdarsuren, G.Ganbat, Ts.Tserendulam.Utilization of Pumped Storage Power Station for Decreasing fuel consumption and greenhouse gas of Thermal Power Plant. International conference on knowledge based industry 2011 (ICKI). p.449-453.

149. Ж.Цэен-Ойдов, Х.Энхжаргал, П.Энхдаваа. Эрчим хүчний салбарт инженер техникийн мэргэжилтэн бэлтгэж буй туршлага, цаашдын зорилт.Монголын инженерүүдийн анхдугаар чуулганы илтгэлүүдийн эмхэтгэл, 2011он. 153-160-р тал.

150. Ж.Цэен-Ойдов, Ж.Цэвээнжав, С.Сийлэгмаа.НХТ-ний дулаан ялгаруулалтын судалгаа. МОГТСТАШАЗ. №17,224-239х., УБ.2011.

151.Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, Л.Буриад, Б.Жаргалсайхан. БКЗ-420-140 маягийн зуухны хоёрдогч агаарын хурдыг жигдрүүлэх хийцийн өөрчлөлт, үр дүн. “Эрчим хүч-хэмнэлт-бодлого” ЭШБХ-ын эмхэтгэл. 2012 он. 216-230 х. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2012. №6/101, 22-27 т.

152.Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, Л.Буриад. БКЗ-420-140 зуухны хоёрдогч агаарын явалтын замын аэродинамикийн тооцоо, судалгаа үр дүн. Мөн эмхэтгэлд. 210-216 х.

153. Ж.Цэен-Ойдов, Ш.Энхбаяр.Зүүнхараагийн Спирт бал бурамын үйлдвэрийн дулааны станцын ДТХ-11-350 майгийн уурын зуухны дулаан техникийн туршилтын үр дүнгээс. Мөн эмхэтгэлд. 86-95х.

154. Ж.Цэен-Ойдов.  Дулааны цахилгаан станц, дулааны станцуудын хаягдлын шинэ стандарт. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2012. №9/104,47-48 т.

155. Ж.Цэен-Ойдов, Э.Хүрэлчулуун. Ухаа худагийн DZL-маягийн ус халаах зуухны дулаан техникийн  туршилтын үр дүн. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2012. №8/103,34-36 т.

 156. J.Tseyen-Oidov,   B.Bat-Erdene. Some experimental results of the new small capacity hot water boiler.//Proceeding of ICAME-2012 (international conference on advances in mechanical engineering) No8/131.p 61-66, Ulaanbaatar, 2012.

157. Ж.Цэен-Ойдов, Р.Түмэндэмбэрэл. Эргэлдэх буцлах давхаргад түлш шатаах зуух. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2012. №11/106, 22-24 т.

158. Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр.  ЭкоЭфект-0.6 маягийн ус халаах зуухны туршилтын үр дүнгээс. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2013. №03/109, 22-24 т.

 159. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, Л.Буриад,Б.Жаргалсайхан.БКЗ-420-140 маягийн 3-р зуухны хоёрдогч агаарын хурдыг жигдрүүлэх хийцийн өөрчлөлт, үр дүн. “Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ-хүрээлэн буй орчин” ЭШБХ-ын эмхэтгэл. 2013 он. 142-149 х.

160. Ж.Цэен-Ойдов, B.Батсайхан, Б.Ганзориг. НХ-35/3.82-450 маягийн уурын зуухны анхдагч агаарын салхилуурын туршилт, үр дүн. “Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ-хүрээлэн буй орчин” ЭШБХ-ын эмхэтгэл. 2013 он. 138-142 х.

161. Ж.Цэен-Ойдов, Ш.Жамбалцанжид, О.Мөнхзул. Эрдэнэтийн ДЦС-ын БКЗ-75-39ФБ маягийн 1-р зуухны шинэчлэлийн дараах туршилтын үр дүнгээс. “Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээ-хүрээлэн буй орчин” ЭШБХ-ын эмхэтгэл. 2013 он. 149-154 х.

162. Z.Nermunkh, J.Tseyen-OidovA.Tumenbayar . Some Testing Results of the Low Pressure Boilers. The 8th International Forum on Strategic Technology 2013 Proceedings Volume II.June 28-July 1.р.629-631

163. Kh.Erdenekhuyag, S.Batmunkh, J.Tseyen-Oidov, A.Tumenbayar. Some Experimental Results of the Small Hot Water Boiler.The 8th International Forum on Strategic Technology 2013 Proceedings Volume II.June 28-July 1.р.488-493

164. Sh.Enkhbayar, J.Tseyen-Oidov.Compoared study of Operation Regime for FB and CFB Steam Generators with Small and Medium  Capacity. The 8th International Forum on Strategic Technology 2013 Proceedings Volume II.June 28-July 1.р.493-496.

165. Ж.Цэен-Ойдов, Э.Хүрэлчулуун. Ухаа худгийн цэций хорооллын гидравлик тооцоо, тохируулгын үр дүн. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2013. №7/113,37-39 т.

166. Ж.Цэен-Ойдов, Н.Бүтэнсайн. Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн экологийн судалгаа. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2013. №8/114, 43-45 т.

167. Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр, Ш.Энхбаяр.Багануурын дулааны станцын ус халаах зуухнуудын дулаан техникийн туршилтын зарим үр дүнгээс. Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд, ЭШБ-ийн эмхэтгэл, №01, 2013 он.106-114 т.

168. Sh.Enkhbayar, J.Tseyen-Oidov.Some testing results of operation Regime for FB and CFB Steam boilers. ШУТИС, ЭХИС, ДТҮЭХ-ийн ЭШ бүтээл №12, 2013 он, 27-41-р тал.

169. Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр, Х.Эрдэнэхуяг, Ш.Энхбаяр. Багануурын дулааны станцын КВТС-20-150 маягийн ус халаах зуухнуудын түлшний хувийн зарцуулалт тодорхойлох туршилтын үр дүнгээс. ШУТИС, ЭХИС, ДТҮЭХ-ийн ЭШ бүтээл №12, 2013 он, 78-87-р тал. 

170. Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр, Х.Эрдэнэхуяг, Ш.Энхбаяр. Багануурын дулааны станцын ус халаах зуухнуудын туршилтын зарим үр дүнгээс. ШУТИС, ЭХИС, ДТҮЭХ-ийн ЭШ бүтээл №12, 2013 он, 87-101-р тал. 

171. Ж.Цэен-Ойдов, Д.Дамиран,А.Түмэнбаяр, З.Нэрмөнх. Монгол орны байгаль экологид хор хөнөөл багатай бага оврын зуух ашиглах боломжийн судалгаа, Даяаршил ба Монгол туургатан ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар хот. 2013.12.11-13, 165-170-р тал. 

172. Ж.Цэен-Ойдов, Г.Гантуяа, Г.Бат-Эрдэнэ.“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн ДЦС-ын үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудалд. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2014. №4/122, 46-48 т.

 173. Ж.Цэен-Ойдов, Д.Мандал, А.Түмэнбаяр нар. Эргэлдэх буцлах давхаргад нүүрс шатаах технологи бүхий 29 МВт чадалтай ус халаах зуухны туршилтын зарим үр дүн. “Шинэчлэл-Үйлдвэрлэл-Үр ашиг” ЭШОП-ын XI бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл,  2014 он. 56-64 т.

 174. Ж.Цэен-Ойдов, Д.Мандал, А.Түмэнбаяр нар. Оюу Толгой ХХК-ийн “Төв дулааны станц”-ын SHFX7-2.0/130/70-M маягийн ус халаах зуухнуудын дулаан техникийн туршилтын зарим үр дүн. “Шинэчлэл-Үйлдвэрлэл-Үр ашиг” ОП-ын XI бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл,  2014 он. 64-73 т.

175. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Оюунсувд. Мембран цогц төхөөрөмжөөр усыг давсгүйжүүлэх технологийг нэвтрүүлэх боломж. “Шинэчлэл-Үйлдвэрлэл-Үр ашиг” ЭШОП-ын XI бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл,  2014 он. 205-209 т.

176. Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Д.Мандал, Х.Авирмэд. БКЗ-420-140 маягийн зуухны уурын бүтээмжийг 500 т/ц болгон нэмэгдүүлсэн өөрчлөлтийн үр дүн. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2014. №5/123, 48-49 т.

177. Ж.Цэен-Ойдов, Ш.Энхбаяр, А.Түмэнбаяр. Оюу Толгой ХХК-ийн “Төв дулааны станц”-ын DHFX29-2.0/130/70-M маягийн ус халаах зуухнуудын дулаан техникийн туршилтын зарим үр дүн.  Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд, ЭШБ-ийн эмхэтгэл, №02, 2014 он.16-23 т.

178. Ж.Цэен-Ойдов, Д.Балдандорж, А.Түмэнбаяр, Ш.Энхбаяр, З.Нэрмөнх.Магалди Паур үйлдвэрийн МАК систем ба үнс шаарга усаар хөөх хуучин системийн харьцуулсан судалгаа, үнсийг ашиглах боломж. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2015. №1/131,38-42 т.

179.Ж.Цэен-Ойдов, О.Батбаяр, А.Түмэнбаяр, Б.Баттөр. ДЦС-2 ТӨХК-ны ТС-35-39 маягийн 1-р зууханд шинээр суурилуулсан LCMD-1870 маркийн уутат фильтрийн туршилт, үр дүн. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2015. №2/132,16-17 т.

180. Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Амаржаргал. Утааны хийн цэвэршүүлж, үнс барих даавуун шүүлтүүрийн туршилт, судалгааны үр дүн. Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2015. №3/133, 16-19 т.

181. Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр, Б.Баттөр, Д.Даваацэрэн, Ц.Амаржаргал. БКЗ-220-100 маягийн зуухны дулаан техникийн туршилтын зарим үр дүнгээс. Дулааны эрчим хүчний техник технологийн шинэчлэлийн асуудлууд.Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2015. 34-43 т.

182. Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр, Б.Баттөр, Ц.Амаржаргал. Буцлах давхарга бүхий галын хотолтой 35 тц бүтээмжтэй зуухны хүйтэн туршилтын үр дүн. Дулааны эрчим хүчний техник технолгийн шинэчлэлийн асуудлууд.Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2015. 64-68т.

183.Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр, Б.Баттөр, Д.Даваацэрэн, Ц.Амаржаргал. Налайхын дулааны станцын КВТС-20-150 маягийн ус халаах зуухнуудын дулаан техникийн туршилтын үр дүнгээс. Дулааны эрчим хүчний техник технолгийн шинэчлэлийн асуудлууд.Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2015. 100-113 т.

184. Ж.Цэен-Ойдов, Ш.Энхбаяр. Буцлах ба эргэх буцлах давхаргатай зуухнуудын дулаан техникийн туршилтын үр дүнгээс. Дулааны эрчим хүчний техник технолгийн шинэчлэлийн асуудлууд.Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2015. 143-152 т.

185. Ж.Цэен-Ойдов, Д.Балдандорж, А.Түмэнбаяр, Ш.Энхбаяр. Дулааны 4-р цахилган станцын БКЗ-420-140 маягийн зуухны үнсийг хуурайгаар зайлуулах системд туршилт хийсэн ажлын үр дүн. Дулааны эрчим хүчний техник технолгийн шинэчлэлийн асуудлууд.Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2015. 164-174 т.

186. J.Tseyen-Oidov, D.Mandal, D.Baldandorj, B.Oyunsuvd, A.Tumenbayar, Sh.Enkhbayar and others.Study of pollutants in the combustion product for hot water boilerof Oyu Tolgoi mining.Дулааны эрчим хүчний техник технолгийн шинэчлэлийн асуудлууд.Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2015. 185-193 т.

187. Ж.Цэен-Ойдов.БКЗ-75-39ФБ зуухны уурын бүтээмжийг 90 т/ц болтол нэмэгдүүлэх асуудалд.Дарханы ДЦС-ын 50 жилийн ойд зориулсан Дарханы ДЦС-ын 50 жилийн ойд зориулсан Эрчим хүчний хэмнэлт, дэвшилтэт технологи -2015 сэдэвт ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл. 2015,305-312 т.

188. Ж.Цэен-Ойдов,Ц. Батбаатар, Б. Батхүү. Нам температурын эрчимжсэн буцлах давхрагад түлш шатаах технологийг ашиглах нь. Дарханы ДЦС-ын 50 жилийн ойд зориулсан Эрчим хүчний хэмнэлт, дэвшилтэт технологи -2015 сэдэвт ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл. 2015, 28-36 т.

189. Sh.Enkhbayar, J.Tseyen-Oidov. Some Testing Result of Circulating Fluidized Bed Hot Water Boilers. MUSTAK-2015. 19-20 Aug. 2015. p 58-62.

190. J.Tseyen-Oidov,  A.Tumenbayar, Ts.Amarjargal. Results of study and test of reconstructed steam boiler type BКZ-420-140 to capacity 500 t/h. International Conference on Power Engineering (ICOPE-15) in Yokohama, Japan in 2015.

191. J.Tseyen-Oidov,  Ch.Mangaljalav, A.Tumenbayar, Ts.Amarjargal. Study for decreasing emissions in the flue gas from fuel combustion of steam and hot water boilers of thermal power plant and heating plants of Mongolia. International Conference on Power Engineering (ICOPE-15) in Yokohama, Japan in 2015.

192. Ж.Цэен-Ойдов, З.Нэрмунх, А.Тумэнбаяр. Применение технологии низкотемпературного кипящего слоя. УДК 621.18. Переход к зеленой экономике и устойчивому развитию в Алтайском крае: Перспективы, механизмы, ключевые направления.  Материалы межрегиональной конференции с международным участием 22-24 октября 2015 г., Барнаул. с. 166-175.

193. Ж.Цэен-Ойдов, З.Нэрмөнх, А.Тумэнбаяр, Г.Нэмэхбаяр, Ц.Амаржаргал, Х.Мөнхбаяр.

Шарын голын ба багануурын нүүрсийг БКЗ-75-39 БД маягийн зууханд түлэх туршилтын зарим үр дүнгээс.  Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2015. №12/142,18-19 т.

194. Ж.Цэен-Ойдов, З.Нэрмөнх, Ханан пийшингийн түгээмэл хэлбэрүүдэд хийсэн хийсэн туршилт судалгааны үр дүн, МҮИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг №4 /9/, 2015 он. 255-263 тал

195. Ж.Цэен-Ойдов, З.Нэрмөнх. Нам даралтын зуухны туршилтын зарим үр дүн МҮИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг №5 /10/, 2015 он 264-267-р тал.

196. Ц.Амаржаргал, Х.Мөнхбаяр. ДДЦС-ын нам температурын буцлах давхаргатай шаталтын технологи бүхий  БКЗ-75-39 БД маягийн зуухны уур халаагуурын дулаан авалтын тооцоо, судалгааны  үр дүн.  Эрчим хүч & engeneering сэтгүүл 2016. №1/143,54-55 т.

197. Ж.Цэен-Ойдов, З.Нэрмөнх, Дулааны эрчим хүчний эх үүсвэрийн бүтцийн өнөөгийн байдал. МҮИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг №6 /11, 2016 он. 71-85 тал.

198. Ж.Цэен-Ойдов, С. Ганцацрал, Н.Байталов. БКЗ-75-39ФБ маягийн зуухнуудын ашиглалтын үед гарч болох хүндрэл, шийпвэрлэх арга замууд.  “Эрчим хүчний салбарын шинэчлэл-2016” онол практикийн бага хурлуудын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, №8 /191, 267-273 т.

199. Ж.Цэен-Ойдов, М.Энхтүвшин.  Буцлах давхаргад нүүрс шатаах технологи бүхий зуухны ашигтай галлагаа. “Эрчим хүчний салбарын шинэчлэл-2016” онол практикийн бага хурлуудын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, №8 /191, 334-338 т.

200. Ж.Цэен-Ойдов, Н.Мөнхзул, М.Батсайхан . НХ-35/3,82-450 маркийн зуухны механик дутуу шаталтаас үүсэх дулааны алдагдлыг тодорхойлох туршилтын зарим үр дүн. “Эрчим хүчний салбарын шинэчлэл-2016” онол практикийн бага хурлуудын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, №8 /191, 338-344 т.

201. Ж.Цэен-Ойдов, А.Тумэнбаяр, Б.Баттөр, Ц.Амаржаргал. DHF-35-3.82/450AT маягийн  зуухны халуун туршилтын үр дүнгээс. “Эрчим хүчний салбарын шинэчлэл-2016” онол практикийн бага хурлуудын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, №8 /191, 278-285 т.

       202. Ж.Цэен-Ойдов, З.Нэрмөнх, Дулааны эрчим хүчний эх үүсвэрийн бүтцийн өнөөгийн байдал. МҮИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг №6 /11, 2016 он. 71-85 тал.

         203. Ж.Цэен-Ойдов, З.Нэрмөнх, А.Түмэнбаяр. Ус халаах зуухны утааны хий дэх дэгдэмхий үнс ялгах тоноглолын туршилт, судалгаа. байдал. МҮИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг №7 /12, 2016 он. 217-226 тал.

204. Ж.Цэен-Ойдов, З.Нэрмөнх. Зуухнаас хагаарт хаягдах бохирдуулах бодисуудыг тодорхойлох туршилтын үр дүнгээс. МҮИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг №7 /12, 2016 он. 226-236 тал.

Дөрөв. Үйлдвэрлэл, практикт нэвтрүүлсэн бүтээлүүд.

А. Шинэ бүтээл, ашигтай зaгвaр‚ улсын стандарт , видео хичээл

А1. Шинэ бүтээлийн патент

1. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Эмийн шиpxэгжүүлcэн  бүтээгдэxүүнийг пceвдo- шингэpcэн дaвxapгaд хатаах төхөөрөмж: Шинэ бүтээл.-Гэpчилгээ №356 /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх, Б.Намхайням. - УБ., 1986.

2. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Зууxны гaлын xoтoл. Шинэ бүтээлийн патент №1004.

/ Ж.Цэен–Ойдов, С. Батмөнх, З.Цэндрагчаа. -УБ., 1995.

3. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Уcaн xaлaaлтын тoгoo. Шинэ бүтээлийн патент №780. /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх, Т.Отгонбаяр. – УБ., 1998.

4. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Утаагүй түлш үйлдвэрлэх арга: Патент №2914/Ж.Цэен–Ойдов, Б.Бавуудорж, Г.Бадамхатан. – УБ., 2007.  

5. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. SHL10-13/350 зуухыг нам температурын буцлах давхаргад шилжүүлэн өөрчилсөн хийц. Шинэ бүтээлийн патент №3502. /С.Батмөнх, Д.Нацагдорж, Б.Баярхүү. – УБ., 2011.он

2. Зохиогчийн эрх

1. Цэен-Ойдов Ж.Техникийн термодинамик 2. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №1270. - УБ., 2000.

2. Цэен-Ойдов Ж. Халаалтын зуухны ашиглалт засвар.  Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №1271.-УБ., 2000.

3. Цэен-Ойдов Ж.Техникийн термодинамикийн бодлогын хураамж . Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №1272. -УБ., 2000.

4. Цэен-Ойдов Ж. Зуухны төхөөрөмжийн туршилт, зүгшрүүлэлт. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №7494. - УБ., 2016.

5. Цэен-Ойдов Ж.Техникийн термодинамик. Тэргүүн дэвтэр. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №7537. - УБ., 2016.

А2. Ашигтай загвар

1. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Шалгалт авагч ДӨЛ-84. Оновчтой санал. /Ж.Цэен–Ойдов, Ч.Мaнгaлжaлaв, Д.Түвшинбaaтap. - УБ., 1984.

2. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дулaaны эpчим xүчийг xэмжиx цoгцoлбop төxөөpөмж. Oнoвчтoй caнaл.  үнэмлэх. №19994  /Ж.Цэен–Ойдов, Ч.Даваасамбуу, Б.Намхайням. –УБ., 1994.

3. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Кoндeнcaтын зapцуулaлт хэмжих. Oнoвчтoй caнaл. -Үнэмлэх №18316.  /Ж.Цэен–Ойдов., Д.Түвшинбаатар, Б.Намхайням. - УБ.,      

4. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Буцлагч давхаргад нүүрсийг шатаах технологид шилжүүлэн  өөрчилсөн КЕ-25-14БД зуух. Ашигтай загвар. -Гэрчилгээ № 23 / Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх.  -УБ., 2000.

5. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Буцлагч давхаргад нүүрсийг шатаах технологид шилжүүлэн өөрчилсөн КЕ-10-14БД зуух. Ашигтай загвар. Гэрчилгээ №24 / Ж.Цэен–Ойдов, С. Батмөнх.

- УБ., 2000.

6. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Ус халаах горимд шилжүүлж өөрчилсөн КE -10 – 14 C (КЕУ-7-130/70) зуух. Ашигтай загвар. Гэрчилгээ №25 / Ж.Цэен–Ойдов, С. Батмөнх. - УБ., 2000.

7. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Зуухны богино эргэлтийн утаа сорогчийн авлагын өөрчлөлт. Ашигтай загвар. Гэрчилгээ № 742 /Л.Буриад, С.Цэгмид, Д.Батцэнд, Г.Галбадрах. - УБ., 2003.

8. Цэен-Ойдов Ж.Механикжсан усан халаалтын тогоо. Ашигтай загварын гэрчилгээ №1776,  - УБ., 2009. /хамтран зохиогчид Б.Нямдаваа,С.Мөнхбат) 

9. Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, Л.Буриад, У.Алтангэрэл. Ус халаах зуухны усны эргэлтийн бүдүүвч болон халаах гадаргуугийн өөрчлөлт. 2010 он, Ашигтай загварын гэрчилгээ № 1930.

10. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Усан халаалтын зуухны утааг усаар цэвэрлэх арга. 2011 он, Ашигтай загварын гэрчилгээ №1995. / Ж.Цэен–Ойдов., Д.Гандорж, Ш.Батнасан.

11. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Усан халаалтын зуух 2013 он, Ашигтай загварын гэрчилгээ №2172. /Ж.Цэен–Ойдов., С.Батмөнх, Б.Жаргалсайхан.

А3. Улсын стандарт

1. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Уcaн xaлaaлтын гaн тoгoo. Уcт-3500-80 / Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх.  - УБ., 1994.          

2. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Xaтуу түлшээp гaллax хaлaaлтын тoгoo. Уcт-298-83 / Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх.  - УБ., 1994.

 3. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.100 кВт хүртэл чадалтай ус халаах зуух: Техникийн ерөнхий шаардлага. Улсын стандарт MNS 5041:2001. / Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. - УБ., 2001.

4. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.0.1…3.15 МВт хүртэл чадалтай  халаалтын зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улсын стандарт MNS 5043:2001. /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. - УБ., 2001.

5. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Хатуу түлшээр ажиллах ус халаах зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага.Улсын стандарт MNS 5045:2001. / Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. -УБ., 2001.

6. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Дулааны эрчим хүч нэр томъёо, тодорхойлолт. Улсын стандарт MNS 5085: 2001 / Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. -УБ., 2001. 

7. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Ус халаах зуух  нэр томъёо, тодорхойлолт. Улсын стандарт MNS 5087:2001. /Ж.Цэен–Ойдов., С.Батмөнх. -УБ., 2001.  

8. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Уурын зуух нэр томъёо, тодорхойлолт. Улсын стандарт MNS 5086: 2001. / Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх. -УБ., 2001.

9. Цэен-Ойдов Ж.Халаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч  бодисын (CO, SO2, NOx, үнс)  хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга. Улсын стандарт MNS  5457 :  2005. –УБ., 2005.

 10. Цэен-Ойдов Ж. Дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын уурын ба ус халаах зуухны ашиглалтын үед агаар мандалд хаях утааны найрлага дахь зарим агаар бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ, тэдгээрийг  хэмжих арга. Улсын стандарт MNS 5919:  2008. –УБ., 2008.

11. Орон сууцны хатуу түлшээр ажилладаг зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага ба турших арга. Улсын стандарт MNS BS EN 13240: 2011.

 12.Шинэ дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын яндангаар  агаар мандалд хаях утааны найрлага дах агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба  хэмжих арга. Улсын стандарт MNS  6298 :  2011. –УБ., 2011.

 13. Ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS  5216-1 :  2011. –УБ., 2011.

 14. Техникийн термодинамик. Видео хичээл. 1994 он.

Б. Үйлдвэpлэлд нэвтpүүлcэн төсөл, aжил

1. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.МКК-ын нэгж бүтээгдэxүүнд нooгдox ууp, дулaaны энepгийн нopм тoгтoox. / Ж.Цэен-Ойдов, Ч.Нooвoй, В.Баасан. – УБ.: 1976

2.Цэен-Ойдов Ж, ба бус. AПК-ын нэгж бүтээгдэxүүнд нooгдox ууp, уc, дулaaны энергийн норм тогтоох. / Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, В.Баасан. – УБ.: 1979.

3.Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Эмийн зaвoдaд эм xaтaax төxөөpөмж  хийж нэвтрүүлэх.

/ Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх, Ч.Даваасамбуу. –УБ: 1981.

4. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. AШҮН-ийн үйлдвэpүүдийн нэгж бүтээгдэxүүнд oнoгдox    ууp, уc, дулaaны энepгийн норм тогтоох. / Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Ч.Нooвoй, Д.Мандал.

– УБ: 1984.

5. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Тaлxны үйлдвэpийн ууp, дулaaны энepгийн зapцуулaлтыг тoдopxoйлж, xэмнэлттэй aшиглax cудaлгaa. / Ж.Цэен-Ойдов, Б. Намхайням. –УБ: 1986.

6.Цэен-Ойдов Ж, ба бус.ТҮК-ийн нэгж бүтээгдэxүүнд нooгдox ууp, уc, дулaaны энepгийн нopм тoгтoox. / Ж.Цэен-Ойдов., Б. Намхайням, Ч.Даваасамбуу, Д.Даваадорж. –УБ: 1987.

7.Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Улaaнбaaaтap xoтын ууpын шугaм cүлжээний гopимын cудaлгaa. / Ж.Цэен-Ойдов., Б. Намхайням, Ч.Даваасамбуу, Д.Даваадорж, Д.Түвшинбаатар

-УБ., 1988.

8. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Уcaн xaлaaлтын тoгooны  шинэ xийц зoxиoн бүтээx. / Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх, Т.Отгонбаяр. -УБ., 1990.

9. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Apxaнгaй aймгийн бapилгa тpecтийн Дулaaны cтaнцын  КE-10-14C зууxны гaлын xoтлыг буцлaгч дaвxpaгaд  шилжүүлж уc xaлaaх гopимoop aжиллуулax өөpчлөлт. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Т.Отгонбаяр, С.Бямбаахүү. - УБ., 1991

10. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Cэлэнгэ aймгийн МБҮ-ийн Дулaaны cтaнцын ДКВP-20-13 зууxыг буцлaгч дaвxpaгaтaй бoлгoн өөpчлөx. /Ж.Цэен-Ойдов, З.Цэндрагчаа, С.Бямбaжaв.

- УБ., 1991.

11. Цэен-Ойдов Ж.Дундгoвь aймгийн Дулaaны cтaнцын КE-10-14C зууxыг уc xaлaaгууpын гopимд  шилжүүлэx.- УБ., 1992.

12. Цэен-Ойдов Ж, и др. Изучение полноты выгорания улей Сайхан-Овооского и  Тэбшингобийского месторождений Монголии отчёт по НИР. /Ж.Цэен–Ойдов, Б.В.Берг, Т.Ф.Богатова, Т.Отгонбаяр. - УПИ, ИТ и ПЭ, МГТУ. Екатеринбург ., 1992. 

13. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Увc aймгийн Дулaaны cтaнцын КE-25-14C зууxыг уc xaлaaгууpын гopимд шилжүүлэx. /Ж.Цэен-Ойдов, Ч.Дaшпунцaг, Ч.Дaвaacaмбуу.– УБ., 1992.

14. Цэен-Ойдов Ж.Чoйp xoтын шинэ Дулaaны cтaнцaд cууpиллуулax  БЗУИ-100 зууxны гaлын  xoтлын өөpчлөлт.- УБ., 1992.

15. Цэен-Ойдов Ж, бa бус.Бaгaнууpын ДC-ын ууpын зууxыг уc xaлaaгууpын гopимд шилжүүлэx. /Ж.Цэен-Ойдов, Ч.Дaшпунцaг, Ч.Дaвaacaмбуу.- УБ., 1993.                                        

16. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Улaaнбaaтapxoтын XМК-ын ДC-ын КE-25-14C зууxны өөрчлөлт. Ж.Цэен-Ойдов, Ч.Дaшпунцaг, Ч.Дaвaacaмбуу. – УБ., 1993.

17. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Бaгaxaнгaйн Финлянд Монгoлын xaмтapcaн МБҮ-ийн ДC-ын зууx. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх. – УБ., 1994.

18. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.Xужиpтын xaлуун paшaaныг дулaaцуулгaд aшиглax төсөл, угсралт. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Т.Туяа. –УБ., 1994.

19. Цэен-Ойдов Ж.3.8 кВт чaдaлтaй xөpгөлтийн  төxөөpөмж.- УБ., 1995.

20. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.”Уcaн xaлaaлтын тoгoo “ төcлийн дуусгавар тайлан. /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх,Н.Нямпүрэв. –УБ., 1995.

21. Цэен-Ойдов Ж.Хөвсгөл аймгийн Рашаант 320 cуpaгчтaй дунд cуpгуулийн xичээлийн бaйpын дулaaцуулгын эx үүcгүүp .- УБ., 1995.   

22. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. 3-р ДЦС-ын ажилчдаас мэргэжлийн шалгалт авах программ, тест. /Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Шагдарсүрэн. – УБ., 1996.

23. Цэен-Ойдов Ж,ба бус. Дарханы ДЦС-ын  засварын  ажлыг зохион байгуулах судалгаа, дүгнэлт. /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Намхайням, Д.Даваадорж, Д.Мандал.– УБ., 1996.

24. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. А study report on establish a domestic  briquette pilot plant in Ulaanbaatar Mongolia. /Ж.Цэен-Ойдов, Д.Батжаргал.– УБ., 1997.

25. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Булган аймгийн Хутаг-Өндөр сумын Дулааны станцын зуухны тооцоо‚ зураг төсөл. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх. – УБ., 1997.    

26. Цэен-Ойдов Ж,  ба бус. 3-р ДЦС-ын уурын шугам сүлжээний алдагдлыг багасгах арга зам. /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Намхайням. – УБ., 1997.

27. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дорнотын ДЦС- ын ажилчдаас мэргэжлийн шалгалт авах программ, тест./Ж.Цэен-Ойдов, Ч. Дашпунцаг, Ц.Цэнджав, Д.Мандал. – УБ., 1997.

28. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. 4-р ДЦС-ын ажилчдаас мэргэжлийн шалгалт авах программ, тест. /Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Шагдарсүрэн.– УБ., 1997.

29. Цэен-Ойдов Ж. Хөвсгөл аймгийн Галт сумын 320 cуpaгчтaй дунд cуpгуулийн хичээлийн бaйpын халаалтын  эx үүcгүүp. – УБ., 1997. 

30. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. “Аймгийн төвийн эрчим хүч хангамжийн эх үүсгүүр сонгох судалгаа” төслийн дуусгавар тайлан. /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. – УБ., 1998.

31. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дорноговь аймгийн дулааны  станцын КЕ-25-14С маягийн зуухыг буцлагч давхрагад шилжүүлэх төсөл. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх. – УБ., 1998

32. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. 4-р ДЦС-ын БКЗ-420-140 маягийн зуухны ажиллагааны горимд Багануурын нүүрсний чанарын өөрчлөлтийн нөлөөллийн судалгаа. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Ц.Шагдарсурэн, Д.Мандал, П.Даваасүрэн, Л.Буриад. – УБ., 1998.

33. Цэен-Ойдов Ж. Ховд аймгийн Дулааны станцын КЕ-25-14С маягийн зуухны галын хотлыг буцлагч  давхрагад шилжүүлэх тооцоо‚ шийдэл. – УБ., 1998.   

34. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын төвийн ДТХ-0.7 маягийн 2 зуухтай  халаалтын зуухны төсөл. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх. – УБ., 1998.   

35. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотын ДТХ-0.7 маягийн 4 зуухтай халаалтын зуухны төсөл. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх. – УБ., 1998.   

36. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Шарын голын Дулааны станцын КЕ-10-14 маягийн зуухны галын хотлыг буцлагч давхрагад шилжүүлэх төсөл‚ угсралт. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх.– УБ., 1998.   

37. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Шарын голын Дулааны станцын үнс зайлуулах системийн өөрчлөлтийн  төсөл. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, С.Батсүх, Б.Пүрэв. – УБ., 1998.                

38. Цэен-Ойдов Ж, Мандал Д, Гэндэн Л . 3-р ДЦС-ын уур, конденсатын алдагдлын урьдчилсан  судалгаа түүнийг бууруулах арга зам. – УБ., 1999.

39. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дарханы ДЦС- ын ажилчдаас мэргэжлийн шалгалт авах програам, тест. /Ж.Цэен-Ойдов, Ч.Дашпунцаг, Ц.Цэнджав, Д.Мандал. - УБ: 1999.                                                                

40. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Улаанбаатар хотын 3-р ДЦС- ын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов, Н.Чагнаа, Ц.Рэнцэндорж. - УБ: 1999.

41. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Улаанбаатар хотын 2-р ДЦС- ын ажиллагааны одоогийн байдалд үнэлгээ өгч үр ашгийг нь дээшлүүлэх  судалгаа, тооцоо. /Ж.Цэен–Ойдов, Ч.Дашпунцаг, Ч.Ноовой, Д.Мандал. –УБ: 1999.

42. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Багануурын Дулааны станцын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын  нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов, Н.Чагнаа, Ц.Рэнцэндорж.– УБ: 2000.

43. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дарханы ДЦС- ын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ.  /Ж.Цэен-Ойдов, Г.Туваансүрэн, Ц.Аюурзана. – УБ: 2000.

44. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дархан хотын Дулааны шугам сүлжээний байгал орчинд нөлөөлөх байдлын  нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов, Г.Туваансүрэн, Ц.Аюурзана.

– УБ: 2000.

45. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Сэлэнгэ аймгийн Орхон туул сумын дунд сургуулийн халаалтын зуух. /Ж.Цэен-Ойдов, Ө.Сүхбаатар, Н.Нямпүрэв.- УБ: 2000. 

46. Цэен-Ойдов Ж,  ба бус. Улаанбаатар хотын Дулааны шугам сүлжээний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов, Н.Чагнаа, Ц.Рэнцэндорж. – УБ: 2000.

47. Цэен-ойдов ж, ба бус. ”Хайтянь” ХХК-ны ясны гурил боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-ойдов, Ж.Нацаг.– уб: 2000.

48. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Эрдэнэтийн  ДЦС- ын байгаль орчинд  нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов, Н.Чагнаа, Х.Цагаан, Ц.Рэнцэндорж.– УБ: 2000.

49. Цэен-ойдов Ж, ба бус. Багануурын дулааны станцын ажиллагааны одоогийн байдалд үнэлгээ өгч, үр ашгийг нь дээшлүүлэх судалгаа тооцоо. /Ж.Цэен-ойдов, С.Батмөнх, Ч.Дашпунцаг. – УБ: 2001.

50. Цэен-ойдов ж, ба бус. дорноговь аймгийн дулааны станцын ке-25-14с маягийн  зуухны ган экономайзерын хийц, зураг төслийг боловсруулж  үйлдвэрлэх. /Ж.Цэен–ойдов, С.Батмөнх.– УБ: 2001.  

51. Цэен-ойдов Ж, ба бус. ТЗОС-ны II ангийн Багахангай дахь халаалтын зууханд суурилуулах ДТХ-0.7 зуухны зураг төсөл боловсруулж  үйлдвэрлэх. /Ж.Цэен–ойдов, С.Батмөнх. – УБ: 2001.  

52. Цэен-ойдов Ж, ба бус. уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрийн дулааны станцын БКЗ-75-39ФБ зуухны туршилт зүгшрүүлэлт, горимын карт боловсруулах. /Ж.Цэен–ойдов, Ч.Дашпунцаг, Л.Буриад, Ч.Даваасамбуу, П.Даваасүрэн. – УБ: 2001.

53. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. “Байгаль орчны бохирдлыг бууруулах, зогсоох арга, технологи” төслийн зогсоох арга, технологи” төслийн дуусгавар тайлан. /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. – УБ: 2002    

54. Цэен-ойдов Ж, ба бус. улаанбаатар хотын 2-р ДЦС- ын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-ойдов, Г.Туваансүрэн нар.– УБ: 2001.

55. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дорноговь аймгийн дулааны станцын КЕ-25-14С маягийн 3-р зуухыг    буцлагч давхаргад шилжүүлэх зураг, төсөл боловсруулж, үйлдвэрлэх./Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. – УБ: 2002.

56. Цэен-Ойдов Ж. Зуухны горимын туршилтын тооцоо  хийх компьютерийн программ (4-р ДЦС). /Ж.Цэен-Ойдов, Т.Уранчимэг . – УБ: 2002.

57. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. ”Санзай төв” орон сууц цогцолборын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов, Г.Туваансүрэн нар.– УБ: 2002

58. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Улаанбаатар хотын Багахангай дүүргийн  ДТХ0.7 ба ДТХ-1.4 маягийн 4 зуухтай халаалтын зуухны зураг төсөл, үйлдвэрлэл, угсралт. /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. – УБ: 2002.                       

59. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Улаанбаатар хотын 4-р ДЦС- ын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов,  Г.Туваансүрэн нар.- УБ: 2002. 

60. Цэен-ойдов Ж, ба бус. Хөвсгөл аймгийн УСНАА ХХК-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен–ойдов, Ж.Нацаг. – УБ: 2001.

61. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. ДЦС-ын ТЭЗ-ийн үзүүлэлтийг дээшлүүлж,экологийн нөлөөллийг бууруулах судалгаа. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх. – УБ: 2003

62. Цэен-ойдов Ж, ба бус.. ДЦС-3 ХК-ийн ДДХ-ийн буцлах давхаргад нүүрс  шатаах технологид шилжүүлсэн  зуух №3- ын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Т.Булган, Ж.Цэен-ойдов, С.Болдсайхан. – УБ: 2003.

63. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Өмнөговь аймгийн  ДЦС- ын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов, Г.Туваансүрэн нар. – УБ: 2003.                                                 

64. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Шивээ-Овоогийн уурхайн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. /Ж.Цэен–Ойдов, Г.Туваансүрэн нар. – УБ: 2003.  

65. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Цагдаагийн академийн халаалтын зуухнаас хангагдаж байгаа хэрэглэгчдийн дулааны ачаалал, дулааны шугамын гидравлик тооцоо, судалгаа. /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. – УБ: 2003.  

66. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Монгол гэрийн зууханд тогтоосон ашигтай горимоор дулаан техникийн туршилт хийх. /Ж.Цэен-Ойдов, Ч.Дашпунцаг нар.– УБ: 2004.

67. Цэен-Ойдов Ж,  и др. Tехнико-экономическое обоснование разработки каменно-угольного месторождения Улаан-Овоо (Годовая производственная мощность 6.0 млн. тн): Т.1.2. /Ж.Цэен–Ойдов, Б.Пүрэвтогтох, Ц.Очир, О.Цэвэгсүрэн, Гао Пэн, Сяо Пин. –УБ.,  2004.

68. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Увс аймгийн Дулааны станцын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан   үнэлгээ. /Ж.Цэен-Ойдов, Г.Туваансүрэн нар. – УБ: 2004.   

69. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Халаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар хаягдах утааны хий дэх зарим хортой бохирдуулагч бодисын гаралтын хэмжээний норм тогтоох, экологид сөрөг нөлөө багатай эх үүсгүүр сонгох судалгаа төслийн тайлан. /Ж.Цэен–Ойдов, Баттогтох З, А.Түмэнбаяр, Ц.Амаржаргал. – УБ: 2004.

70. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Ханын пийшин бүхий гэрийн зуухны АҮК тодорхойлох. /Ж.Цэен–Ойдов, Ч.Дашпунцаг нар. – УБ: 2004.

71. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Цагдаагийн академийн  ДТХ0.7 маягийн 3 зуухтай халаалтын зуухны зураг төсөл, үйлдвэрлэл, угсралт. /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх. – УБ.: 2004 он.

72. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. ”Жижиг хэрэглэгчдийн хосолмол эх үүсвэр ашиглан халаалт халуун усаaр хангах хэмнэлтэт арга шийдэл”  ШУТ- ийн төслийн дуусгавар тайлан. /Ж.Цэен–Ойдов, Ө.Сүхбаатар, Н.Нямпүрэв, Б.Энхбаяр, Б.Баттөр. – УБ.: 2004 он.

73. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. ДЦС-IY ХК- ны 1- р зуухны шлакдалтын хязгаарыг тогтоох туршилтын тайлан.  /Ж.Цэен–Ойдов,Буриад Л. – УБ: 2005.

74. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Шарын гол трейдинг ХХК- ны ус халаах зуухны туршилтын тайлан. /Ж.Цэен-Ойдов, З.Баттогтох, А.Түмэнбаяр. – УБ: 2005.        

75. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. “Орон нутгийн цахилгаан, дулаан хангамж, эх үүсвэрийг шийдвэрлэх арга зам, техникийн шийдвэр”  ШУТ- ийн төслийн дуусгавар тайлан,  /Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх нар. –УБ., 2005 он.

76. Namkhainyam B, Tseyen-oidov J. Pre-feasibility study of old coal- fired boiler replacement in Ulaanbaatar by new gas-fired boilers with equivalent capacity, Technical Report, 

/ B.Namkhainyam, J.Tseyen-oidov. 2005

77. Mijiddorj R, Tsein-Oidov J, and Dr. Gomboluudev P. Air quality modelling for the Oyu Tolgoi Power Plant Project, February, 2005

78. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. “Өвөрхангай аймгийн төвийн “ӨВ ИЛЧ” ХХК- ны “MDZ-1”  маягийн ус халаах зуухны дулаан техникийн туршилт“ ажлын  тайлан. 2006 он.

79. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. “Дорноговийн ДС-ын КЕ-25 маягийн уурын зуухны дулаан техникийн  туршилт“ ЭШ- ний ажлын тайлан. 2006 он. 65х.

80. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.  ДЦС IY  ХК–ны зуухны ашиглалтын явцад яндангаар хаягдах  утааны хий дэх зарим хортой, бохирдуулагч бодисын гаралтын норм тогтоож, байгууллагын стандарт боловсруулах судалгаа. Төслийн тайлан. 2006 он. 100х.

81. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. “Спирт Бал Бурам ” ХК- ны ДКВр-10-13/350 маягийн уурын  зуухыг ус халаах горимд шилжүүлэх өөрчлөлтийн техникийн шийдэл, тооцоо, зураг, төсөл. Төслийн тайлан. 2006 он.

82. Цэен-Ойдов Ж, ба бус.  “Спирт Бал Бурам ” ХК- ны SHL-10-13/350 маягийн уурын зуухыг буцлах давхаргад нүүрс шатаах горимд шилжүүлэх өөрчлөлтийн техникийн шийдэл, тооцоо, зураг, төсөл. 2006 он.

83.Цэен-Ойдов Ж, ба бус. “Багануур Дулааны станц ХК-ны КВТС-20-150 маягийн ус зуухны горим тогтоох туршилт, судалгаа“ төслийн тайлан. 2006 он.

84. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дундговь аймгийн болон түүний сум суурин газрын дулааны эх үүсвэр, дулаан хангамжийн системийг боловсронгуй болгож сайжруулах судалгаа: Ажлын тайлан /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Х.Цагаанхүү, Б.Жаргалсайхан, Д.Балдандорж.

– УБ., 2007. - 292 х.

85.J.Tsein-Oidov аnd. Air quality modelling for the Oyu Tolgoi of Diesel Power StationsProject  /R.Mijiddorj , J.Tsein-Oidov, P.Gomboluudev. - UB.,  2007

 1. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Багануур Дулаан Станцын хэрэгцээний халуун усны дулааны ачааллыг, зуны улиралд ажиллах эх үүсгүүрийг сонгож, түлш, эрчим хүчийг хэмнэх судалгаа: Ажлын тайлан /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Балдандорж, Ц.Амаржаргал. -Багануур хот,2007.- 100 х.
 2. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Булган аймгийн төвд суурилуулсан CWWQ маягийн ус халаах зуухны туршилт: Ажлын тайлан / Ж.Цэен-Ойдов, О.Пүрэвжал, –УБ., 2007. - 35 х.
 3. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Дундговь аймгийн төвд суурилуулсан CWWQ маягийн ус халаах зуухны туршилтын тайлан /Ж.Цэен-Ойдов, О.Пүрэвжал, УБ., 2007. - 29 х.
 4. and. Integrated development of basic urban services in Provincial towns project loan 1907- MON LOT #1 Thermal Plant in Sainshand /J.Tsein-Oidov, S.Batmunkh, B.Jargalsaikhan. –UB., 2007. – 50p.
 5. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Сүхбаатар аймгийн төвд суурилуулсан DZL маягийн ус халаах зуухнуудын туршилт: Ажлын тайлан /Ж.Цэен-Ойдов, О.Пүрэвжал,УБ., 2007. -40 х.
 6. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Хэнтий аймгийн төвд суурилуулсан DZL маягийн ус халаах зуухнуудын туршилт: Ажлын тайлан/Ж.Цэен-Ойдов, О.Пүрэвжал, –УБ., 2007.

- 35 х.

 1. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. ДЦС- 3 ТӨХК- ийнБКЗ-220-100 баБКЗ-75-39 зуухны ашиглалтын явцад яндангаархаягдахутааныхий дэхзарим хортой, бохирдуулагчбодисын гаралтыннорм тогтоож, улсын стандарт боловсруулах судалгаа: Ажлын тайлан./Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр –УБ., 2008. - 72 х.
 2. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Дарханы ДЦС- ынБКЗ-75-39 зуухны ашиглалтын явцад яндангаархаягдах утааныхий дэхзарим хортой, бохирдуулагчбодисын гаралтыннорм тогтоож, улсын стандарт боловсруулах судалгаа: /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр –УБ., 2008. - 67 х.
 3. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. ДЦС-2 ТӨХК- ийнБКЗ-75-39, ТС-35-39 зуухнуудын ашиглалтын явцад яндангаархаягдахутааныхий дэхзарим хортой, бохирдуулагчбодисын гаралтыннорм тогтоож, улсын стандарт боловсруулах судалгаа: /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр –УБ., 2008. - 52 х.
 4. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. ДБЭХС ТӨХК- ийнБКЗ-75-39, ТП-35-39 зуухнуудын ашиглалтын явцад яндангаархаягдахутааныхий дэхзарим хортой, бохирдуулагчбодисын гаралтыннорм тогтоож, улсын стандарт боловсруулах судалгаа: /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр –УБ., 2008. - 53 х.

96. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Теплохимическое испытание котла №3 ТС ГОК: Отчёт ХНР. /Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Буянтогтох, Ц.Цэнджав, Б.Балганжав. –УБ., 2008. - 52 х.

97. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.ЭрДЦС- ынБКЗ-75-39 зуухны ашиглалтын явцад яндангаархаягдахутааныхий дэхзарим хортой, бохирдуулагчбодисын гаралтыннорм тогтоож, улсын стандарт боловсруулах судалгаа: /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр –УБ., 2008. - 45 х.

 1. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Режимно-налодочные испытания водоподготовительных установок ТС ГОК Отчёт ХДР./Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Буянтогтох, Ц.Цэнджав, Б.Балганжав

–УБ., 2008. – с. 68.

 1. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.“НАЛАЙХ дулааны станц“ ТӨХК- ийнКВТС-20-150 зуухны ашиглалтын явцад яндангаархаягдахутааныхий дэх зарим хортой, бохирдуулагчбодисын гаралтыннорм тогтоож, улсын стандарт боловсруулах судалгаа: /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр –УБ., 2008. - 48 х.
 2. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Системийн цахилгаан ачаалалд ус хуримтлуурын цахилгаан станц 50 МВт чадлаар оролцоход үеийн хүлэмжийн хийн бууралтыг тодорхойлох тооцоо, суддалгаа: Ажлын тайлан./Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Шагдарсүрэн –УБ., 2008. - 45 х.

101. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. “Багануур дулааны станц“ ТӨХК- ийн  КВТС-20-150БД маягийн зуухны дулаан техникийн туршилт хийж,  горимын карт боловсруулах: Ажлын тайлан.  /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Б.Баттөр. –УБ., 2008. - 35х.

102. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.  “Багануур дулааны станц“ ТӨХК- ийн КВТС-20-150 зуухны ашиглалтын явцад яндангаар  хаягдах  утааны  хий дэх зарим хортой, бохирдуулагч  бодисын гаралтын  норм тогтоож, улсын стандарт боловсруулах судалгаа: /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр. –УБ., 2008. - 58 х.

103. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Исследование для разработки государственного стандарта и установления нормативы предельно допустимых выбросов некоторых загрязняющих веществ в продуктах сгорания котлов БКЗ-75-39 ФБ тепловой станции ГОК: Отчёт ХДР.  /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр. –УБ., 2008. - 49 х.

104. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.  “НАЛАЙХ дулааны станц“ ТӨХК- ийн  зуухны ба дулааны ачааллын баланс тодорхойлох туршилт, судалгаа: Ажлын тайлан. /Ж.Цэен-Ойдов, С.Батмөнх, Б.Баттөр, Б.Жаргалсайхан, А.Түмэнбаяр. Б.Одонхишиг –УБ., 2008. - 48 х

105. J. Tseyen- Oidov and others. Report  On Efficiency test of hot water boilers. ADB TA-9109 MON: Community-based Heating Supply in Rural Remote Areas Project. Financed by Japan Fund for Poverty Reduction. 2008. -49 p.

     106. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Төв аймгийн Аргалант сумын халаалтын зуухны газрын БҮШУХЗ-0.5, Дорноговь аймгийн Айраг сумын халаалтын зуухны газрын КВ-0.6,Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын халаалтын зуухны газрын МД-0.5, Булган аймгийн Могод сумын халаалтын зуухны газрын НРЖ-0.35 маркийн зуухнуудын туршилтын тайлан. /Ж.Цэен-Ойдов, Л.Буриад, Б.Баттөр, А.Түмэнбаяр, Ганзориг.  –УБ., 2009. - 110х

107. J. Tseyen- Oidov and others. Report on efficiency test of old hot water boilers in the 4 soum centers. ADB TA-9109 MON: Community-based Heating Supply in Rural Remote Areas Project. Financed by Japan Fund for Poverty Reduction.2009. – 91 p.

108. J. Tseyen- Oidov and others. Report on efficiency test of new hot water boilers in the 4 soum centers. ADB TA-9109 MON: Community-based Heating Supply in Rural Remote Areas Project. Financed by Japan Fund for Poverty Reduction.2009. – 88 p.

     109. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Баян-Өлгий аймгийн “Эрчим”ХК-ийн КЕ-25-14С маягийн  уурын зуухыг ус халаах горимд шилжүүлэх өөрчлөлтийн  техникийн шийдэл боловсруулж, зураг төсөл хийх. -УБ., 2009. - 57 х.(хамтран гүйцэтгэгчид Б.Баттөр, Б.Бат)

     110. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Market Study of Heat-Only Boilers and Coal-fired Heaters, Report,   World Bank, UB, 2009, -86 р. .(хамтран гүйцэтгэгчид Ж.Доржпүрэв,  Б.Намхайням, Н.Оюунцэцэг)

    111. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Даланзадгадын ДЦС-ын зуухны горимын туршилт ба ТЭЗҮ тодорхойлох. /Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Шагдарсүрэн,  Б.Баттөр, Ш.Жамбалцанжид. 2010-2011.

    112. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Багануурын ДС-д суурилуулсан нам температурын буцлах  давхаргад нүүрс шатаах технологи бүхий галын хотолтой КВТС- 10-150БД маягийн зуухны дулаан техникийн туршилт. –УБ., 2009.  – 42 х.(хамтран гүйцэтгэгчид Л.Буриад, Б.Баттөр, Д.Даваацэрэн)

    113. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Багануур дулааны станцыг нүүрсний хийн түлшинд шилжүүлж, дулаан цахилгааны эрчим хүч үйлдвэрлэх тойм төсөл боловсруулах. 2009.04.07. /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, А.Түмэнбаяр, Д.Даваацэрэн.  –УБ., 2009. - 110х.

    114. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. ДЦС-4 ТӨХК-ын БКЗ-420-140 зуухны хоёрдогч агаарын жигдрүүлэх, тээрмийн сеператорын өөрчлөлтийн судалгаа тооцоо, зураг, туршилт,тохируулга. /Ж.Цэен-Ойдов, Л.Буриад, Б.Баттөр, Б.Жаргалсайхан. 2009.10–2010.10

    115. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. ГОК-ын ДЦС-ын БКЗ-75-39 зуухны горимын туршилт ба ТЭЗҮ-ийн тооцооны програм зохиох./Ж.Цэен-Ойдов, Ц.Шагдарсүрэн, Б.Баттөр, Ш.Жамбалцанжид, Д.Даваацэрэн. 2010.

    116. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. HOB Field Survey For “Capacity Development Project for Air Quality Control in Ulaanbaatar City, Mongolia”. Financed by JICA Japan./Ж.Цэен-Ойдов, Б.Намхайням,Н.Оюунцэцэг, Б.Баттөр. 2010-2011.

    117. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.  Mitigation of Trans-Boundary Air Pollution fromCoal-Fired Power Plants in Northeast Asia.Financed by Asian Development BankProject Number: TA6371-REG. /Jim Qin., Ж.Цэен-Ойдов., Ц.Адъяасүрэн. 2010-2011.

    118. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Зүүнхараагийн СББ ХХК-ийн Дулааны станцын зуухнуудын аудитын тайлан. /Ж.Цэен-Ойдов, Б.Баттөр, Ш.Жамбалцанжид, Д.Даваацэрэн. 2011 он. 120 х.

    119. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Оюу толгой ХХК-ийн 72 МВт-ын Дулааны станцын ТЭЗҮ. /Ж.Цэен-Ойдов, Р.Мижиддорж., Д.Оюун., Б.Оюунсувд., Б.Баттөр, А.Түмэнбаяр., Д.Алтанцэцэг., Ц.Амаржаргал., Ц.Амартүвшин. 2011 он. 198 х.

   120. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Багануурын Дулааны станцын 5-р зуухны механик дутуу шаталтыг бууруулах техникийн шийдэл, зураг төсөл, хэрэгжүүлэлт. /Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр., Ц.Амаржаргал., Ц.Амартүвшин. 2011 он. х.

   121. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Аймгийн төвүүдийн дулааны эх үүсгүүр, дулаан хангамжийн системийг шинэчлэн сайжруулах ТЭЗҮ-гийн урьдчилсан судалгаа./Ж.Цэен-Ойдов, О.Пүрэвжал., Б.Намхайням., Д.Батцэнд. МУХШХ, 2011 он. 320 х.

   122. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Акропол 24 маягийн ус халаах зуухны туршилт. 2011 он. 18 х. /Ж.Цэен-Ойдов, А.Түмэнбаяр.

    123. Ж.Цэен-Ойдов ба бус.Халаалтын зуухнуудын дулаан техникийн туршилт, судалгаа төслийн тайлан. 2011 он. Ухаа худаг.Энержи ресурс ХХК. 65 х.

    124. J.Tsein-Oidov аnd. Field-Testing Services For Alternative Fuels in Approved stoves. Final Report. Prerformed This Work Under TheContract With Energy and Environmental Project of The MCA-Mongolia. Building Energy Efficiency Center of MUST.March 2012. 72 p.

    125. J.Tsein-Oidov аnd. Field-Testing  Services of Low Pressure Boilers With Alternative Fuels. Final  Report. Prerformed This Work Under TheContract With Energy and Environmental Project of The MCA-Mongolia. Building Energy Efficiency Center of MUST. May 2012. 74 p.

    126. J.Tsein-Oidov аnd. Field-Testing  Services of Heat Only Boilers. Final  Report. Prerformed This Work Under TheContract With Energy and Environmental Project of The MCA-Mongolia. Experiment and research center for boiler of the MUST. November 2012. 104 p.

     127. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. “ДЦС-4” ТӨХХК-ийн “БКЗ-420-140  маягийн 3-р зуухны хоёрдогч агаарын хурдыг жигдрүүлэх тооцоо, зураг, туршилт тохируулга”–УБ., 2012. –60 х.

     128. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. БиокомбинатТӨААТҮГ-ынДулааны станцын SZL-4/2.17 Маркийн зуухыг буцлах давхаргад шилжүүлэн өөрчлөх ажлын ТЭЗҮ, Маркийн зуухыг буцлах давхаргад шилжүүлэн өөрчлөх ажлын төсөв боловсруулах. –УБ., 2012. –60 х.

     129. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын дулааны станц, дулааны шугам сүлжээний ТЭЗҮ.–УБ., 2012. –124 х.

     130. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Сэлэнгэ аймгийн ДС-ын “КВТС-20-150  маягийн шинэ зуухны туршилт”–УБ., 2012. –60 х.

      131. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Бага нуурын ДС-ын ус халаах зуухнуудын туршилт хийц, горимын карт боловсруулах,  түлшний хувийн зарцуулалт тодорхойлох –УБ., 2013. –116 х.

      132. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Эрдэнэт ДЦС-ын алхан тээрэмтэй, шууд үлээлгийн тоосон системд шилжүүлсэн БКЗ-75-39 маягийн зуухны туршилт –УБ., 2013. –89 х.

      133. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. “ДЦС-4” ТӨХХК-ийн “БКЗ-420-140  маягийн 2-р зуухны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэнөөрчилсөн үзүүлэлтүүдийг баталгаажуулах талаар судалгаа, хөндлөнгийн туршилт хийж, дүгнэлт”–УБ., 2013. –60 х.

134. Архангай, Дундговь, Хэнтий аймгийн төвд шинээр барих дулааны станц, дулааны сүлжээ, дулааны дэд станцны ТЭЗҮ. –УБ., 2013. –280 х.

       135. J.Tsein-Oidov аnd. Stove testing report under the assignment Technical assismence for Capacity Building to the stove Emission Testing Laboratory and The stove Development Center prepared for World Bank/International Development Association and Ulaanbaatar Clean Air Project, Project Management Unit prepared by Mon-Energy Consult LLC and MUST. 2013, July.

       136. Oтчёт разработка и внедрение аминирования питательной воды паровых котлов ТЭЦ КОО “Предприятие эрдэнэт”. 2013.

       137. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Дарханы ДЦС- ын шинэчлэлийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ.  /Ж.Цэен–Ойдов, Г.Туваансүрэн, Ц.Дэлгэрмаа. – УБ: 2013.

        138. Цэен-Ойдов Ж, ба бус. Улаанбаатар хотын  ДЦС-4 ТӨХК-ийн шинэчлэлийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ.  /Ж.Цэен–Ойдов, Г.Индра, Ц.Бат-Өлзий, Б.Дашпунцаг, Бодьханд. – УБ: 2013.

       139. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. “ДЦС-4” ТӨХХК-ийн БКЗ-420-140маягийн 8-р зууханд итали улсын магалди пауер үйлдвэрийн үнс хуурайгаар зайлуулах мак систем нэвтрүүлсэн үр дүнг баталгаажуулах хөндлөнгийн туршилт хийж, дүгнэлт гаргах гэрээт ажлын тайлан –УБ., 2014. –55 х.

       140. J.Tseyen-Oidov and. Repor of Test of CFB hot water boilers of Central Heating Plant in OYU TOLGOI. UB-Oyu Tolgoi., 2014. p155.

       141. J.Tsein-Oidov аnd.  Final report. Test of bag filter house of steam boilers of TPP #2 in Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. 2014. P 38.

  142.  J.Tseyen-Oidov and. STOVE TESTING REPORT Prepared for World Bank/ International Development Association and Ulaanbaatar Clean Air Project, Project Management Unit. September 2014. p.130.    

 143. J.Tseyen-Oidov and. Stove testing report under the assignment for technical assistance for capacity building to the stove emissions and efficiency testing laboratory and the stove development center. Prepared for World Bank/ International Development Association and Ulaanbaatar Clean Air Project, Project Management Unit. July 2014. р. 88.

      144.  Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Ховдын шинэ Дулааны станцын QXL14-1.6/150/70ус халаах зуухнуудын дулааны техникийн туршилтын тайлан. 2014.

       145. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Налайхын Дулааны станцын  KВTС-20-150 ус халаах зуухнуудын дулааны техникийн туршилтын тайлан. 2014-2015.

       146. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. ДЦС 3 ТӨХК-ийн шинэчилсэн БКЗ-220-100 маягийн зуухны дулаан техникийн туршилтын тайлан. 2014-2015. –120 х.

       147. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. “ДЦС-3 ТӨХК-ийн өргөтгөл шинэчлэлийн хүрээнд хими ус  бэлтгэлийн төхөөрөмжийг шинэчлэх ТЭЗҮ-ийн урьдчилсан судалгаа”.  2014-2015. –108 х.

       148. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Нам температурын эрчимжсэн буцлах давхаргад шатаах технологид шилжүүлсэн БКЗ-75-39БД маягийн зуухны дулаан техникийн туршилт хийж, горимын карт боловсруулах. 2015. –90 х.

        149. J.Tsein-Oidov аnd. MONTHLY REPORT. Stack Emission Test at Central Heating Plant, Coal-fired Boiler at Khanbumbat airport and  Incinerator at Waste Management Centrein OYU TOLGOI.Ulaanbaatar. December 2015. р 390.

        150. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Оюу толгойн төв дулааны станц, Ханбумбат нисэх буудлын ус халаах зуухнууд болон хаягдал хог шатаах зуухны утааны хийтэй хамт хаягдах бохирдуулах бодисуудыг тодорхойлох хэмжилтийн сар бүрийн тайлан. Улаанбаатар 2015 оны 12-р сар. 390 х.

       151. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Дарханы ДЦС-ын Нам температурын буцлах давхаргад шатаах технологи бүхий БКЗ-75-39БД маягийн зуухыг шарын голын нүүрсээр ажиллуулан дулаан техникийн туршилт хийж, горимын карт боловсруулах. 2015. 07 сар. –96х.

        152. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. Сайншандын Дулааны станцын  KЕ-25-14 маягийн ус халаах зуухнуудын дулааны техникийн туршилтын тайлан. 2015. 12 сар. 118 х.

       153. Ulaanbaatar clean air project. Project Number: IDA 5039-MN under the assignment of: Capacity buildingto the stoveemissions and efficiency testing laboratory and for the stove development center. Final report.  Prepared for World Bank/ International Development Association and Ulaanbaatar Clean Air Project, Project Management Unit. World Bank/ International Development Association, Minicipality of Ulaanbaatar. 2016.01.22

        154. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. “ДЦС-3” ТӨХК-ий ӨДЗуухны дулаан-химийн туршилтын тайлан. 2016. 02 сар. 80 х.

        155. Ж.Цэен-Ойдов ба бус. ДЦС-2 ТӨХК-д шинээр суурилуулсан буцлах давхарга бүхий галын хотолтой 35 т/ц уурын бүтээмжтэй зуухны дулаан техникийн туршилт хийж, горимын карт боловсруулах. 2016. 04 сар. –90 х.

В. Шүүмж хийж, санал өгсөн төслүүд

1. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд баригдах дулааны станц, дулаан хангамжийн сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл. Мон-Энержи Консалт  ХХК. 2008 он.

2. Увс аймгийн Улаангом хотод баригдах дулааны станц, дулаан хангамжийн сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл. Мон-Энержи Консалт  ХХК. 2009 он.

3. “ДЦС-уудын зуухыг  бутлагдсан нүүрсээр ажиллах нам температурын  хуйлруулан шатаах технологид нийцүүлэн өөрчилж,зуухны бүтээмжийг дээшлүүлэх төсөл” ДЦС-4 ТӨХК, 2011

4. Ховд аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан хангамжийн сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл. Мон-Энержи Консалт  ХХК. 2011 он.

5. “Дорнод аймгийн Адуунчулууны нүүрсний ордыг түшиглэн барих цахилгаан станцын ТЭЗҮ”  Мон-Энержи Консалт  ХХК. 2011

6. Өвөрхөнгай аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан хангамжийн сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл. Мон-Энержи Консалт  ХХК. 2011 он.

7. Баянхонгор аймгийн төвд баригдах дулааны станц, дулаан хангамжийн сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл. Мон-Энержи Консалт  ХХК. 2011 он.

8. Сүхбаатар  аймгийн төвд барих дулааны станцын техник эдийн засгийн үндэслэл. Мон-Энержи Консалт  ХХК. 2011 он.

9.  “Оюу толгойн ДЦС-ын ТЭЗҮ”  Оюу толгой ХХК,   Aвстралийн CH2M Hill ХХК 2011 он.

     10.“ДЦС-3 ТӨХК-ийг үе шаттайгаар шинэчлэх  техник эдийн засгийн үндэслэл” төслийн урьдчилсан тайлан. 2013 он.

     11.  Шивээ овоо 270 МВт-ын цахилгаан станцын  техник эдийн засгийн үндэслэл” төслийн эцсийн тайлан. “Xian datang power design institute” ХХК ба “Интернэйншл повер” ХХК, 2013 он.

      12. Орхон аймгийн Жаргалантсумын “Дулааны станц”-ыг  шинээр байгуулах утаагүй хагас кокс үйлдвэрлэх төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл. БМТ бумбат ХХК, 2013 он.

      13. Чанарын өндөр түвшинд дулаан хангамжийн ажиллагааг найдвартай хангахаас гадна цахилгаан эрчим хүчийг хангалттай хэмжээнд үйлдвэрлэх зорилгоор эрдэнэтийн ДЦС-ыг шинэчлэх, цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх бололцоог судлах  техник эдийн засгийн үндэслэл”. Чех улсын “Грандера” ХК захиалж Чех улсын “Ха энд Ди Инжиниринг” ХХКгүйцэтгэсэн. 2013.

      14. ЭХЯ-ны захиалгатай ”Дулаан солилцуулагч тоног төхөөрөмжийн элэгдэл, зэврэлт, бөглөрөлтийн  судалгаа” - ны ажилд өгөх шүүмж, санал. 2015 он.

Тав. Удирдаж хамгаалуулсан доктор (ph.D), магистр

А. Удирдаж хамгаалуулсан доктор (ph.D)

1. Гарьдхүүгийн Баярсайхан. “Эрс тэс уур амьсгалын нөхцөл дэхтомоохон хотын экологи, түүний хүн амд үзүүлэх нөлөөллийнсудалгаа (Улаанбаатар хотын жишээн дээр)” (F54.00.00- үйлдвэр ба хотын аж ахуйн экологи). 2004 оны 12- р сарын 24.

       2. Дашдоржийн Сувд. “Монгол орны байгаль цаг уурын нөхцөлд тохирсон гутлын дулаалгын давхаргын зохистой бүтцийн судалгаа,боловсруулалт”  (F54.03.16- Арьс, ширэн эдлэлийн технологи). 2006 оны  09- р сарын 16.

       3. Бадрахын Бат-Эрдэнэ. “Бага чадлын халаалтын зуухны эдийн засаг - экологийн үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа”  (F521801-Дулаанхангамж ба дулаан техник). 2013 оны  06- р сарын 14.

       4. Буриадын Жаргалсайхан. “Эрчим хүчний зуухны галын хотлын процессыг загварчлах  аргаар нүүрсний чанарт тохирсон шаталтын технологи сонгон экологийн үзүүлэлтийг дээшлүүлэх судалгаа” (F521600-Дулааны цахилгаан станц). 2015 оны  05- р сарын 15. (зөвлөх)

       5. Содномын Базаррагчаа. “Полистирол ба пенополиуританы шатамхай чанарыг үнэлэх судалгаа”(F521600-Дулааны цахилгаан станц). 2015 оны  09- р сарын 25. (зөвлөх)

        Б. Докторын албан ёсны шүүмж

       1. Пүрэвжавын Даваасүрэн. Багануурын нүүрсний нунтаглалтын  оновчтой утгыг тодорхойлох. 2003 он.

        2. Түдэвийн Цэрэнпүрэв. Эрчим хүчний системийн мэдээллийн системийн удирдлагыг боловсронгуй болгох. 2007он.

         3. Пүрэвдагвын Булга. Хувцасны зориулалттай мембран бүтэцтэй сул ширхэгтэн дулаалгын үеийн судалгаа, боловсруулалт (Тэмээний  ноосны жишээн дээр).  2007 он.

        4. Должинсүрэнгийн Балдандорж. “Монголын хүрэн нүүрснээс нүүрс-усны суспенз бэлтгэх, түүнийг шатаах технологи боловсруулах судалгаа (Багануур, Шивээ-Овоогийн нүүрсний жишээн дээр)” 2011 он.

        5. Цэдэннямын  Дашдорж “Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд барилгын халаалтын хувийн ачааллыг тодорхойлсон судалгаа” Мэргэжил:F580500- Халаалт, агаар сэлгэлт,  2012 он.

           В. Докторын диссертацийн хураангуйд өгсөн санал, шүүмж:

        1. Ц.Шагдарсүрэн. Дулааны болон ДЦС-д Адуунчулууны чанар муутай нүүрсний шаталтын үр ашгийг дээшлүүлэх. 1994 он.

        2. Ө.Сүхбаатар. Зуухны техникийн абразив элэгдлийн процессийн судалгаа ба элэгдлээс хамгаалах арга боловсруулах. 1996 он ,

        3. Ч.Даваасамбуу. Бага чадлын дулааны үүсгүүрийн туршилт, судалгаа. 2001 он.

Г. Удирдаж хамгаалуулсан магистр

1. С.Цогтсайхан. “Дулаан хангамжийн системд шинэ дэвшилтэт техник нэвтрүүлэх”.

1997 он. (D520302- ДЦС)

        2. Л.Эрдэнэчимэг. “Дулааны эрчим хүчийг хэмнэлттэй ашиглахасуудал”. 1997 он. (D520302- ДЦС)

        3. Л.Батчимэг. “Аймгийн төвийн эрчим хүчний эх үүсгүүр сонгох судалгаа“. 1998 он. (D520302- ДЦС).

        4. Ж.Оюунцэцэг ”БКЗ-75-39 маягийн уурын зуухыг буцлахдавхаргад шатаах технологид шилжүүлэх судалгаа”.  2000 он.(D520302- ДЦС).

        5. Д.Света “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, түүнийг бууруулах судалгаа”, 2003 он. (D520610- Үйлдвэрийн экологи)

        6. А.Түмэнбаяр “Бага чадлын дулааны эх үүсгүүрийн үр ашгийг дээшлүүлэх судалгаа”.  2004 он. (D520302- ДЦС)

        7. Н.Нинжидмаа “ДЦС-ын агаар орчинд үзүүлж буй нөлөөллийн судалгаа”.  2004 он. (D520610- Үйлдвэрийн экологи)

        8. Н.Орхон. “Дулааны эх үүсвэрээс утаатай хаягдаж байгаа бохирдуулагч бодисын гаралтын норм тогтоох”.  2005 он. (Е542280- Үйлдвэрийн экологи)

        9. Т.Мөнх-Алдар. “ДЦС-3 ХК-ны зуухны өөрчлөлтийн харьцуулсан судалгаа”.  2006 он. (D520302- ДЦС).

      10. Ц.Минжинхүү“Улаанбаатар хотын захын дүүрэгхорооллуудын дулаан хангамжийн үүсгүүрийн туршилт, судалгаа” 2006 он. (D520302- ДЦС).

      11. Ц.Цогтгэрэл “БКЗ-75-39 маягийн уурын зуухыг буцлах давхаргад нүүрс шатаах технологид шилжүүлэх судалгаа”. 2007 он. (D520302- ДЦС).

      12. Б.Дөлгөөн “SHL-10-13/350 маягийн уурын зуухыг буцлах давхаргад нүүрс шатаах технологид шилжүүлэх судалгаа”. 2007 он. (D520302- ДЦС).

      13. Г.Энхбаяр “Зүүн Хараагийн “Спирт Бал Бурам” ХК-ны Дулааны станцын үр ашгийг дээшлүүлэх” 2007 он. (D520302- ДЦС).

      14. Б.Минжмаа. (D520610- Үйлдвэрийн экологи)  2007 он.

      15. Д.Баярсайхан. Дунд чадлын дулаан хангамжийн системийн (Багануур дүүргийн дулаан хангамжийн) үр ашгийг дээшлүүлэх, 2008 он

      16. Э.Номин. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын судалгаа, түүнийг бууруулах арга зам, (D520610- Үйлдвэрийн экологи)2008 он.

      17. Г.Даваажаргал. “Гэрийн зуухны агаарын бохирдолд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа”.  2010 он. (D520610- Үйлдвэрийн экологи)

      18. Л.Оюунжаргал. “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын агаар мандалд үзүүлэх нөлөөллийг буруулах судалгаа”.  2011 он. (D520610- Үйлдвэрийн экологи)

      19. Б.Оюун-Эрдэнэ. “УБ хотын эмнэлгийн хог хаягдлыг ариутгаж устгах  арга технологи” -2011 он (D520610- Үйлдвэрийн экологи)

      20. С.Шүрэнцэцэг. “Дарханы ДЦС-ын буцлах давхарга бүхий зуухны хими усны горимын оновчлол“ 2011 он (D521600- ДЦС).

      21. П.Очирдаваа “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын  агаар мандалд  үзүүлэх

нөлөөллийг бууруулах судалгаа”. 2012 он (D520610- Үйлдвэрийн экологи)

      22. Э.Лхагвасүрэн UJ-27/3.78M зуухны АҮК-ийг дээшлүүлэх судалгаа. 2012 он (D521600- ДЦС).

      23. Ш.Энхсаран. “ДЦС-3 ТӨХК-ийн өндөр даралтын станцын турбин цехийн ажиллагааг эксергийн аргаар шинжлэх. 2012 он (D521600- ДЦС).

      24. Х.Дамбаахүү. “Агаарын хөргөлттэй конденсаторын туршилт, судалгаа“. 2012 он (D521600- ДЦС).

      25. С.Түвшинбат “SHFX-2.0/130.70-M маркийн эргэлдэх буцлах давхаргатай ус халаах зуухны горимын судалгаа“  2013 он (D521600- ДЦС).

      26. Ё.Түмэннаст.“Халаалтын зуухны ажиллагааны явцад агаарт дэгдэх бохирдуулагч бодис, хүлэмжийн хийн судалгаа“.2012 он (D520610- Үйлдвэрийн экологи)

      27. Э.Хүрэлчулуун. “UJ-27/3.78M зуухны АҮК-ийг дээшлүүлэх судалгаа”.  2013 он (D521600- ДЦС).

      28. М Батсайхан. “НХ-35-3.82/450 зуухны халаах гадаргуугийн гадна бохирдлын судалгаа”. 2013 он (D521600- ДЦС).

      29. Б.Болормаа “ДЦС-ын ашиглалтын үед ялгаруулж буй хорт хаягдлыг тасралтгүй хянах хяналтын систем”.  2004 он. (D520610- Үйлдвэрийн экологи) зөвлөх

      30. Ч.Туяацэцэг. 2001 он. (D520610- Үйлдвэрийн экологи) зөвлөх

      31. Х.Батболд.“Уул уурхайн ашиглалтын үеийн байгаль орчны тулгамдсан асуудал”.  2004 он. (D520610- Үйлдвэрийн экологи) зөвлөх

      32. Б.Цогтгэрэл. “АЦС-ын реакторын хөргөлтийн системийн судалгаа”. 2013 он (D521600- ДЦС).

      33. Г.Гэсэрмэргэн. “ЭБД-тай НХ-35-3.82/450 зууханд баяжуулалтын хаягдал нүүрс ашиглах судалгаа”. 2013 он (D521600- ДЦС).

      34. Э.Мөнх-Эрдэнэ. “УХДЦС-ын НХ-35-3.82/450 зуухны сеператорын ажиллагааны судалгаа. 2013 он (D521600- ДЦС).

      35. Н.Очирсум. “АТ-тэй шууд үлээлгийн системтэй БКЗ-75-39 зуухны туршилт, судалгаа”. 2013 он (D521600- ДЦС).

      36. Б.Гантуяа. “Эрдэнэт үйлдвэрийн дулааны станцыг 48МВт-ын дулааны цахилгаан станц болгох үеийн ТЭЗҮ-г дээшлүүлэх судалгаа”. 2014 он (D521600- ДЦС).

      37. О.Хишигтуяа. Багануурын нүүрсэнд шилжүүлсэн БКЗ-220-100 зуухны халаах гадаргуугийн судалгаа.2014 он (D521600- ДЦС).

      38. Э.Энхзаяа. Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн Улаанбаатар хотын экологид нөлөөлөх судалгаа. 2013 он. (D520610- Үйлдвэрийн экологи) зөвлөх

      39. М.Бямбажав.Уурын шугамд дулаалгын шинэ материал нэвтрүүлэх боломжийн судалгаа. 2014 он (D521600- ҮХДХ).

      40. Г.Бат-Эрдэнэ.ДЦС-ын алхан тээрэмтэй, шууд үлээлгийн тоосон системд шилжүүлсэн БКЗ-75-39ФБ маягийн зуухны туршилт судалгаа. 2014 он (D521600- ДЦС).

      41. Б.Кавидиш.  ДЦС III ТӨХК-ийн өндөр даралтын хэсгийн хими ус бэлтгэлд ус боловсруулах орчин үеийн технологийг нэвтрүүлэх судалгаа. 2014 он (D521600- ДЦС), зөвлөх.

      42. О.Батбаяр. ДЦС-ын үнс барих тоноглолын туршилт, судалгаа. 2015 он (D521600-ДЦС).

      43.Х.Даваасүрэн. БКЗ-75-39ФБ зуухны сүүлийн хэсгийн халаах гадаргуугийн өөрчлөлтийн үр ашгийн судалгаа. 2016 он (D521600- ДЦС).

       44. Н.Мөнхзул. Зуухны дутуу шаталтын  алдагдлыг бууруулах судалгаа. 2016 он (D521600- ДЦС).

               

 

               

                             Бүтээлийн жагсаалт гаргасан:                             Ж.Цэен-Ойдов

 

Холбоо барих

 Утас: 123123

 Цахим хаяг:  aaa@bb.com