Шилдэг багшийн мэдээлэл


Дорж овогтой Эрдэнэтуяа

ШУТИС-ийн МХТС-ийн Мэдээллийн сүлжээ мэргэжлээр 2007 онд бакалавр,

2008 онд мастер зэргийг хамгаалсан.
2010 оны 09 сараас одоог хүртэл - ШУТИС-ийн МХТС-ийн Мэдээллийн Сүлжээ Аюулгүй
Байдал салбарын багш
2009 оны 12 сараас одоог хүртэл - ШУТИС-ийн МХТС-ийн МХТСТ-ийн Монголын Сиско
академийн зааварлагч
2016 оны 04 сараас одоог хүртэл - CDIO стандарт арга зүйн мастер багш
2015 оны 04 сараас одоог хүртэл - Доктор, профессор Г.Хишигжаргалын удирдаж буй
төслийн багийн залуу судлаач
2015 оны 01 сараас одоог хүртэл - “Сүлжээний технологи” ангийн зөвлөх багш

Мэдээлэл ороогүй байна

Мэдээлэл ороогүй байна

Холбоо барих

 Утас: 99079661

 Цахим хаяг:  do_erdenetuya@sict.edu.mn