Шилдэг багшийн мэдээлэл

Овог: Боржигон

Нэр: Пүрэвсүрэн овогтой Энхтайван

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

Боловсрол, зэрэг, цол: Магистр

 • 2010 он. ШУТИС-ийн МХТС сургууль Мэдээллийн технологийн магистр.
 • 2009 он. ШУТИС-ийн МХТС сургууль Мэдээллийн технологийн инженер.
 • 2005 он. ШУТИС-ийн Гадаад хэлний лицей сургууль.

Ажилласан түүх:

 • 2012 оны 10 сараас ШУТИС Е-Нээлттэй Институт багш 
 • 2012 оны 1 сард ШУТИС Геологи газрын тосны сургуульд багш  
 • 2009-2012 ШУТИС, МИС-д Хичээлийн туслах. 
 • 2006-2009 Дээднэ ХХК-д Сүлжээний инженер.

Бүтээлийн жагсаалт

I       Нэг: Бичиж нийтлүүлсэн өгүүлэл

 1. ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ НЭГ ТЭНХЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ АЧААЛЛЫГ  ХЭМЖИХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА        IMT –Information and media             technology 2013, 12/15/2013,149 
 2. Мэргэжлийн ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ НЭГ Геологи сэтгүүл, 10/10/2012, түвшинд ТЭНХЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ АЧААЛЛЫГ 216 хянагддаг сэтгүүл ХЭМЖИХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА
 3. Олон улсын       ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ НЭГ            Олон улсын тээврийн хурлын эмхэтгэлд           ТЭНХЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ АЧААЛЛЫГ       менежментийн хөгжлийн чиг бүрэн хэмжээний         ХЭМЖИХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА хандлага, 4/23/2011, 264 өгүүлэл
 4. ЭШХ-ын            ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ НЭГ            Мэдээлэл, холбооны эмхэтгэлд     ТЭНХЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ АЧААЛЛЫГ       сарлбарын хөгжилд бидний  өгүүллийн  ХЭМЖИХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА      гүйцэтгэх үүрэг-2011,    хураангуй  4/23/2011, 531
 5. Эрдэм     ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН        Дээд боловсролын шинжилгээний БАГШИЙН ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШЛИЙН   шинэчлэлийн тулгамдсан бага хуралын             ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ       асуудлууд 2015, 5/8/2015, 87 эмхэтгэлд бүрэн       хэмжээний өгүүлэл
 6. Олон улсын       3D ПРИНТЕРИЙН СИСТЕМИЙН            IMT –Information and media хурлын эмхэтгэлд           СУДАЛГАА technology 2015, 4/16/2015, бүрэн хэмжээний өгүүлэл
 1. Олон улсын       ДҮРС БОЛОВСРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА хурлын эмхэтгэлд     ТЕХНОЛОГИЙГ АШИГЛАН МОНГОЛ  бүрэн хэмжээний      АДУУНЫ ХЭВ ШИНЖИЙГ  өгүүлэл   ТОДОРХОЙЛОХ  IMT –Information and media technology 2016, 5/18/2016,128

II      Эрдэм шинжилгээний хурал, семнарын илтгэл

 1. Дотоодод зохион          ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ НЭГ            Олон улсын тээврийн байгуулагдсан   ТЭНХЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ АЧААЛЛЫГ       менежментийн хөгжлийн чиг олон улсын ЭШХ      ХЭМЖИХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА хандлага, 4/23/2011, 264
 2. Дотоодод зохион ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ НЭГ IMT –Information and media байгуулагдсан ТЭНХЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ АЧААЛЛЫГ technology 2013, олон улсын ЭШХ ХЭМЖИХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 12/15/2013,149
 3. Дотоодод зохион          3D ПРИНТЕРИЙН СИСТЕМИЙН            IMT –Information and media байгуулагдсан   СУДАЛГАА technology 2015, 4/16/2015, олон улсын ЭШХ
 4. Дотоодод зохион ДҮРС БОЛОВСРУУЛАХ ЗАРИМ АРГА IMT –Information and media байгуулагдсан ТЕХНОЛОГИЙГ АШИГЛАН МОНГОЛ technology 2016, олон улсын ЭШХ АДУУНЫ ХЭВ ШИНЖИЙГ 5/18/2016,128  ТОДОРХОЙЛОХ
 5. Их сургуулийн ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН        Дээд боловсролын ЭШХ     БАГШИЙН ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШЛИЙН    шинэчлэлийн тулгамдсан

                                                          ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ                                     асуудлууд 2015, 5/8/2015, 87

 

III Гурав. Эрдэм шинжилгээний бүтээл

         1)Бичиж хэвлүүлсэн

 1. Сурах бичиг      Windows 7 үйлдлийн системийн сурах      Admon print, 4/25/2014, 17, бичиг
 2. Моногаф (нэг    ХҮНД ДААЦЫН АВТОМАШИНЫ НЭГ            6/1/2011/110 сэдэвт бүтээл)   ТЭНХЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ АЧААЛЛЫГ ХЭМЖИХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА
 3. Сурах бичиг      Мэдээллийн технологийн хэрэглээ-1        Номбэст, 5/5/2015,340 хичээлийн сурах бичиг          2)боловсруулсан
 4. Е-ном сурах       Компьютерийн мэдлэгийн түвшин            Мастер лайн, 12/11/2012, бичиг, гарын     тогтоох “IT Passport ”сургалтын дасгал авлага     ажлууд

IV Дөрөв: Сургалт арга зүйн материал, гарын авлага

 1. Гарын авлага Компьютерийн хэрэглээ-1 Лабораторын Мастер лайн, 1/1/2014, 88  ажлын удирдамж 2014
 2. Гарын авлага Компьютерийн хэрэглээ-2 Лабораторын Мастер лайн, 1/1/2014, 64 ажлын удирдамж 2014
 3. Гарын авлага Компьютерийн хэрэглээ-2 Лабораторын Мастер лайн, 9/1/2013, 64 ажлын удирдамж 2013

 

 1. Гарын авлага     Компьютерийн хэрэглээ-2 Лабораторын ажлын удирдамж 2013

       Мастер лайн, 1/1/2013, 64 5 Гарын авлага Компьютерийн хэрэглээ-1

       Лабораторын Мастер лайн, 1/1/2013, 88  ажлын удирдамж 2014        

 1. Гарын авлага     Мэдээллийн технологийн хэрэглээ-1    Номбэст, 5/5/2015, Лабораторын ажлын удирдамж 2015
 2. Гарын авлага     Зураг төслийн автоматжуулалт  1/1/2016

 

Холбоо барих

 Утас: 88057048

 Цахим хаяг:  p_taivan87@must.edu.mn