“Судалгааны арга зүй” сэдэвт семинарт амжиж бүртгүүлээрэй

Багш нарын хүсэлтээр оюутны амралтын хугацаанд 2017 оны 01-р сарын 2-оос 06-ыг дуустал “Судалгааны арга зүй” сэдэвт 26 цагийн сургалтыг зохион байгуулна. Сургалтанд tsetsegsuren@must.edu.mn  хаягаар орж бүртгүүлнэ үү.

файл татах

Сургалтын агуулгыг хүснэгтээр харуулав.