“МIT-ийн сурган заах арга зүйн туршлагаас суралцах нь” сэдэвт семинарт амжиж бүртгүүлээрэй

MIT TLLab  сургалтанд хамрагдсан сургагч багш нар доорх сэдвээр сургалт явуулна. Үүнд:

Модул 1. Сургалтанд ICT технологи ашиглах боломж

Модул 2. Сургалтын үр дүнг тодорхойлох аргачлал

Модул 3. Идэвхтэй сургалтын аргууд

Модул 4. Сургалтын үнэлгээний арга

Модул 5. Багшийн илтгэх ур чадвар

Модул 6. Дүгнэлт хичээл

Сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй багш нар burtgel файлыг татан авч бөглөөд 3 дугаар сарын 17-ны дотор tuulch@must.edu.mn хаягаар илгээнэ үү. Сургалт 2016-03-20-нд эхэлнэ. Сургалттай холбоотой нэмэлт мэдээллийг бүртгүүлсэн багш нарын цахим хаягаар хүргэнэ.

Багшийн хөгжлийн төв