Онол, практикийн бага хуралд урьж байна

Сайн байцгаана уу? Багш нар аа!  "Их сургуулийн сургалтад сургалтын идэвхтэй аргууд хэрэглэх нь" онол, практикийн хуралд урьж байна.

 

“Их сургуулийн сургалтад сургалтын идэвхтэй аргуудыг хэрэглэх нь’’ сэдэвт онол практикийн бага хурлын удирдамж

 

ШУТИС-ийн Багшийн хөгжлийн төв, бүрэлдэхүүн сургуулийн багшийн хөгжлийн багийн багш нар хамтран Монголын багш нарын баярын өдрийг угтан “Их сургуулийн сургалтад сургалтын идэвхтэй аргуудыг хэрэглэх нь’’ сэдэвт онол практикийн бага хурлыг 2017 оны 10-р сарын 02-ны өдөр ШУТИС-ийн ШУТТНС-гийн 604 хурлын танхимд 10:00 цагаас зохион байгуулах тул профессор, багш нар өргөнөөр оролцоно уу.

Илтгэл хүлээн авах хаяг: FDC@must.edu.mn

“ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТАД СУРГАЛТЫН ИДЭВХТЭЙ АРГУУДЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ’’ сэдэвт онол практикийн бага хурлын удирдамж татаж авах

Илтгэл хүлээн авах сүүлийн хугацаа : 2017.09.25  

БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ