ШУТИС-ийн ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ шалгаруулалтад идэвхтэй оролцоно уу

ШУТИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ шалгаруулалт ШУТИС-ийн Pекторын 2016 оны 9-р сарын 16-ны өдрийн А/213 тоот тушаалаар батлагдсан “ШУТИС-ийн Оны шилдэг багш шалгаруулах журам”-ыг баримтлан явагдана.

Шалгаруулалтын комисс зөвхөн сүүлийн 1 хичээлийн жилийн буюу  2016 он 8 сарын 30-наас 2017 оны 8 сарын 30-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг үнэлнэ.

1-р шатны шалгаруулалт бүрэлдэхүүн сургууль, институт дээр явагдаж таван ангилалаар шалгарсан шилдэг багш нарын нэрс, холбогдох материалыг 2-р шатны комисс БХТ-д ирүүлнэ. 

2-р шатны шалгаруулалт "Нээлттэй өдөрлөг" хэлбэрээр 2017 оны 9-р сарын 27-ны өдөр 9:00-17:00 цагт зохион байгуулагдана.

Шалгаруулалт явагдах газар:

  1. Оны шилдэг сурган хүмүүжүүлэгч багш           Е-604 тоот
  2. Оны шилдэг судлаач багш                                1-203 тоот
  3. Оны шилдэг залуу багш                                    Е-602
  4. Оны шилдэг зөвлөх багш                                  E-405
  5. Оны шилдэг бүтээлч багш                                E-503