ШУТИС-ийн багш нарын дунд “Намрын ногоон өдрүүд” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах ажлын удирдамж

Батлав. ШУТИС-ийн захиргаа хүний нөөцийн газрын дарга                      доктор (Ph.D), Н.Ганзориг

 

 

Эрүүл Монгол хүнс-2017

 ШУТИС-ийн багш нарын дунд “Намрын ногоон өдрүүд” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах ажлын удирдамж

 

 Зорилго: ШУТИС-ийн багш нарын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, эрүүл хүнс-органик хөдөө аж ахуйг дундын зуучлалгүйгээр шууд худалдан борлуулах, туршлага солилцох, багшийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оршино.                                                                                                                                   

Зохион байгуулагч: Багшийн хөгжлийн төв, ҮТС-ийн Хүнсний Инженерийн Салбар, Шим тэжээл судлалын төв

Хугацаа: 2017 оны 10-р сарын 20-ны өдөр

Нээлт : 2017 оны 10-р сарын 20-ны өдөр, 12:30 цагт ШУТИС-ийн төв байрны задгай  талбайд /open field/ зохион байгуулагдана.

Оролцох байгууллага:  ШУТИС-ийн багш нар, СҮҮ хувьцаат Компани, Гацуурт ХХК

 

Намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах ажлын хөтөлбөр

12:30 - 12:50  Нээлт

12:50 - 13:00   Морин хуурын тоглолт

13:00 - 13:20  Шим тэжээл судлалын төвийн танилцуулга

13:20 - 15:40  Худалдан авах үйл ажиллагаа

16:00 – Хаалтын үйл ажиллагаа  

 

Оролцох багш нарын мэдүүлгийг хүлээн авах хаяг: FDC@must.edu.mn  2017.10.13-ны дотор явуулна уу?

 

БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ.