Англи хэлний сургалтанд урьж байна

Англи хэлний сургалтанд урьж байна

2017-2018 оны хичээлийн жилд Багшийн хөгжлийн төв, Англи хэлний академитай хамтран 30-50 хувийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлттэй сургалтууд зохион байгуулах гэж байна. Үүнд:

1. Англи хэлний мэдлэг дээшлүүлэх сургалт 
2. TOEFL ITP шалгалтад бэлтгэх сургалт 
3. TOEFL ITP-гийн шалгалтуудыг зохион байгуулах тул тус хамрагдах хүсэлтэй багш нар сургуулийнхаа БХБагийн ахлагч нарт эсвэл fdc@must.edu.mn хаягаар 2017-11-10-ны дотор нэрээ ирүүлнэ үү?