“Их дээд сургуулийн CLOUD UNIMIS систем” сургалт зохион байгуулагдлаа

ШУТИС-ийн багшийн хөгжлийн төв, Е-Нээллтэй институт, ЕНИ-ийн багшийн хөгжлийн багтай хамтран “Их дээд сургуулийн CLOUD UNIMIS систем”  сургалт зохион байгуулав.

 

 

Сургалт 2018 оны 1 дүгээр сарын 22, 23-ны өдрүүдэд болж ХШУС, БУХС, ГХИ, БАС, ҮТС, ЭХС, ГУУС-ийн нийт 55 багш оролцлоо.