AQUA FITNESS клубтэй хамтарсан гэрээний дагуу 50 хувийн хөнгөлөлттэй үйлчлүүлнэ үү.

AQUA FITNESS клубтэй хамтарсан гэрээний дагуу 50 хувийн хөнгөлөлттэй үйлчлүүлнэ үү.