ШУТИС-ийн профессор, багш нарын шилдэг бүтээлийн уралдаан 2019:09.06-09.11-нд болно. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу. 

ШУТИС-ийн профессор, багш нарын шилдэг бүтээлийн уралдаан 2019:09.06-09.11-нд болно. Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.