Багшийн хөгжлийн багуудын анхааралд

2015 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт 1-р байрны 203-н тоот өрөөнд Багшийн хөгжлийн багуудын Анхдугаар уулзалтанд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Багш нарын 4-н төрөлт тэмцээн

2. Шилдэг багш шалгаруулалт /Шилдэг багш шалгаруулах хуучин журмыг шинэчлэн сайжруулах саналуудаа бэлтгэж ирэхийг хүсье./

3. Багшийн хөгжлийн төвийн 2016 оны төлөвлөгөөний төсөл

Багшийн хөгжлийн төв