Оны шилдэг багш шалгаруулах журмын өөрчлөлтийн төсөл

2015-16 оны шилдэг багшийг шалгаруулахад баримтлах шинэ журмын төслийг хүргэж байна. ШУТИС-ийн мастер төлөвлөгөө, эрхэм зорилго, Багшийн хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулан зарим өөрчлөлтүүдийг оруулав. Журмын өөрчлөлттэй холбоотой санал, хүсэлтийг 2016 оны 8-р сарын 1-ны дотор contact_fdc@must.edu.mn цахим хаягаар илгээх эсвэл 1-301 тоот өрөөнд өөрийн биеэр бичгээр авчирч өгч болно.

Оны шилдэг багш шалгаруулах журмын өөрчлөлтийн төсөл

Багшийн хөгжлийн төв