“Их сургуулийн багшийн хөгжил, 4 Q- ийн зарчим” өглөөний уулзалтанд урьж байна

“Их сургуулийн  багшийн хөгжил, 4 Q-  ийн зарчим” өглөөний  уулзалтанд урьж байна