1-р курсын зөвлөх багш нарт

Эрхэм багш нар аа, 1-р курсын бүх оюутнууд Дүгнэх хуудас хэвлэж аваад хөтлөх ёстойг сануулан ОХҮА-тай хамтран ажиллана уу. Хавсралтаар илгээж байгаа хуудас 1-р курсын оюутан бүрт байх ёстой бөгөөд хөтлөлт дээр нь анхааран ажиллана уу. Энэ нь цаашдаа оюутны хөгжил дэвшил, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдахад чухал нөлөөтэйг оюутнууддаа тайлбарлан ойлгуулж өгнө үү.

ДҮГНЭХ ХУУДАС