Дээд боловсролын хөгжлийн судалгаанд оролцоно уу

Эрхэм багш та зав гарган судалгаанд хамрагдана уу.

Онлайн судалгаа

Дээд боловсрол, судлалын монголын нийгэмлэг

Монголын их дээд сургуулиудын консерциум