“МIT-ийн сурган заах арга зүйн туршлагаас суралцах нь” сэдэвт семинарт амжиж бүртгүүлээрэй

MIT TLLab  сургалтанд хамрагдсан сургагч багш нар доорх сэдвээр сургалт явуулна. Үүнд:

  • Модул 1. Танин мэдэхүй ба сургалтын онол
  • Модул 2. Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй
  • Модул 3. Сургалтын үр дүнг тодорхойлох аргачлал
  • Модул 4. Идэвхтэй сургалтын аргууд
  • Модул 5. Сургалтын үнэлгээний арга зүй
  • Модул 6. Багшийн илтгэх ур чадвар
  • Модул 7. Дүгнэлт хичээл

Сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй багш нар burtgel файлыг татан авч бөглөөд 09-р сарын 23-ны дотор tuulch@must.edu.mn хаягаар илгээнэ үү. Сургалт 2016-10-06-нд эхэлнэ. Сургалттай холбоотой нэмэлт мэдээллийг бүртгүүлсэн багш нарын цахим хаягаар хүргэнэ.

файл татах

Багшийн Хөгжлийн Төв