Монголын багш нарын өдөрт зориулсан ШУТИС-ийн баярын урилга, хөтөлбөр