“Залуучуудын хөгжил” эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцохыг урьж байна

Залуучуудын эрх, тэдэнд тулгамдаж буй асуудал, хүчин зүйлсийн нөлөөллийг салбар бүрээр нь судалж, тоо баримт, мэдээллийн сан бий болгох зорилготой энэ эрдэм шинжилгээний бага хуралд ШУТИС-ийн эрдэмтэн судлаач багш нар болон оюутан залуус та бүгдийг өргөнөөр оролцохыг уриалж байна.