“СУРГАЛТЫГ СУДАЛГААТАЙ ХОСЛУУЛАХ БОЛОМЖ, СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙ БА ХӨГЖИЛ” СЭДЭВТ СЕМИНАРТ АМЖИЖ БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ

Сургалт дараах агуулгын дор явагдана. Үүнд:

  1. Судлаачийн ёс зүй ба хөгжил
  2. Орчин үеийн математикийн судалгаа
  3. Эрчим хүчний салбарт сургалт судалгааг хослуулах боломж
  4. Сургалтыг судалгаатай хослуулах нь (Геологий эрдэс баялагийн салбарын жишээн дээр)
  5. Байгууллагын мэдлэгийн менежмент

Сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй багш нар burtgel файлыг татан авч бөглөөд 11-р сарын 20-ны дотор tsetsegsuren@must.edu.mn  хаягаар илгээнэ үү. Сургалт 2016.11.24-нд эхэлнэ.

файл татах