Дүрэм журам

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм

ШУТИС-ийн Оны шилдэг багш шалгаруулах журам

Багшийн хөгжлийн төвийн дүрэм

ШУТИС-ийн дүрэм, журмын эмхэтгэл

 

 

Профессор багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журам