Багшийн хөгжил

Хамтын ажиллагаа

Хэлэлцүүлэг

source: https://aotrauma.aofoundation.org/Structure/education/faculty-development/PublishingImages/AOT_FacDev_Part_2.jpeg

Их дээд сургуулийн багшийн хөгжил. БСШУЯ-ны захиалгаар МУИС-н судалгааны багийн гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тайлан. Дэлгэрэнгүй

БДБ-н багш нарын хөгжил Дэлгэрэнгүй

МХТ багшийн хөгжилд Дэлгэрэнгүй

АШУҮИС-ийн СБЗГ-ын дэргэд Багшийн Хөгжлийн төвийн тайлан, хэлэлцүүлэг Дэлгэрэнгүй

Хууль сахиулах их сургуулийн Багшийн хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй