Шилдэг багшийн туршлага

Шилдэг зөвлөх багш  Ц.Тэнгис

Шилдэг сурган хүмүүжүүлэгч багш А.Гэрэлцэцэг

Шилдэг залуу багш Д.Эрдэнэтуяа

Шилдэг зөвлөх багш Д.Сэрдарам

Шилдэг судлаач багш Д.Цэдэнбаяр​​​​​​​